Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Júl 2008

Akciové trhy v rozvíjajúcej sa Európe boli počas mesiaca rozkolísané. Ruský trh nepriaznivo reagoval na nedávne hroby vlády daňových vyšetrovaní v oceliarskej spoločnosti Mechel, čo pripomínalo debakel Yukosu. Avšak zhodnotenie akcií v Rusku je stále lákavé, likvidita je dostatočná a očakávame, že trh sa pozbiera zo súčasnej vlny volatility.

V júli Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity mal nižší výkon ako benchmark, hlavne z dôvodu výberu akcií. Na úrovni štátov bola naša podvážená pozícia a neúspešný výber akcií v Turecku jediným väčším oslabením výkonu. Navyše, ruské akcie poklesli, lebo dôvera investorov v ruský trh bola ovplyvnená výzvami premiéra Vladimíra Putina po daňovom vyšetrovaní voči spoločnosti Mechel.

Na úrovni odvetví naša prevážená pozícia v energetike významne oslabila výkon. Celé odvetvie počas obdobia poznačili podmienky klesajúcich cien ropy, konkrétne v ruskom Gazprome a Lukoil uprostred napätia investorov v regióne. Podvážená angažovanosť vo finančníctve bola tiež oslabením, keď odvetvie počas mesiaca posilňovalo. Na druhej strane ako podvážená angažovanosť a výber akcií v oblasti materiálov výrazne prispel.

Napriek krátkodobej volatilite a možných stiahnutiach, vyhliadky akcií rozvíjajúcej sa Európy a Stredomoria ostávajú pozitívne. Motorom rastu, ktorý vyformoval triedu aktív za ostatné roky je stále neporušený, čo vyplýva hlavne zo silného hospodárskeho makroekonomického pozadia a výrazného nárastu tržieb.