Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Február 2008

Rozvíjajúce sa akciové trhy Európy zaznamenali vo februári v euro vyjadrení zisky. Po počiatočnom poklese cien akcií, sa trh nakoniec pozbieral zo strát. Avšak volatilné podmienky na trhu pretrvávali a viac odpisov aktív globálnych finančných spoločností sa pridal v tomto období k nervozite na trhu.

Na relatívnej úrovni a v euro vyjadrení Kazachstan, Maďarsko a Turecko zaznamenali najnižšie zisky, pretože tieto trhy poskytli zdroj hotovosti pre nervóznych investorov, kým ale Česká republika a Egypt výkonom predstihli širší trh.

Vo februári Pioneer Funds – Emerging Europe a Mediterranean Equity mal slabší výkon ako modifikovaný benčmark MSCI EM Europe & Middle East 10/40, ktorý je obmedzenou verziou ustupujúceho bývalého benčmarku UCITIS, kde konkrétne žiaden podiel nepredstavuje viac ako 10% čistej hodnoty aktív portfólia. Rozhodnutia o výbere aktív v Poľsku a Rusku boli kľúčovým oslabením výkonu. Náš podiel v Poľsku v rafinérii Grupa Lotos a u telekomunikačného operátora TPSA poškodil, lebo ich akcie ustúpili. V prípade Grupa Lotos si investori kládli otázky o udržateľnosti ich marže voči vyšším nákladom ako sa očakávalo. Prevážená pozícia v TMK z Ruska, u druhého najväčšieho výrobcu potrubí na svete, poznamenala výkon, lebo celoročné finančné výsledky sklamali investorov,keď podliehajúce náklady za suroviny predbehli rast cien. Na druhej strane, podiel v egyptskej spoločnosti Orascom Construction, čo je najväčší výrobca cementu na Blízkom východe a v severnej Afrike, sa ukázal ako ziskový, lebo ich akcie odolali na klesajúcom trhu, čo posilnili akvizície stavebný boom na Blízkom východe.

Očakávame, že prostredie trhu bude naďalej volatilné, ponúkne ďalšie príležitosti na výber kvalitných podnikov pri lákavej úrovni zhodnotenia. Dlhodobé vyhliadky akcií z rozvíjajúcej sa Európy naozaj sú sľubné a makroekonomické pozadie ostáva zdravé, aj keď množiace sa znaky inflačného tlaku v regióne prinášajú nové prvky rizika.