Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
November 2006

Východoeurópske akciové trhy zaznamenali v eurách počas októbra zisky.

Východoeurópsky akciový fond Pioneer svojim výkonom prevýšil svoj benčmark index MSCI európskych rozvíjajúcich sa trhov a trhov stredného východu. V Rusku, naša angažovanosť v UES, štátnou elektrárenskou spoločnosťou, sa ukázala ako veľmi zisková, lebo akcie v tomto období poklesli, čo podporovali kopiace sa špekulácie o skoršom uvoľnení cien elektriny ako sa očakávalo. Novatek, druhý najväčší producent plynu v Rusku, prispel výkonnosti, lebo odvetvie energetiky ako celok držali pevné ceny energií. Náš podiel v Sberbank, najväčšej ruskej úverovej inštitúcii, bola ďalším zdrojom kladných ziskov z dôvodu vysokého dopytu po spotrebe a rastu úverov. Na druhej strane podvážený podiel v Gazprome, ruskom monopolnom vývozcovi zemného plynu oslabil výkonnosť, lebo odvetvie energetiky profitovalo v prostredí podporujúcom ceny komodít.

Z pohľadu aktivity portfólia v novembri, zvýšili sme podiel v TKM, ruskom poskytovateľovi služieb pre ťažbu ropy a druhom najväčšom výrobcovi bezšvových oceľových rúr pre ropný a plynárenský priemysel, potom ako v októbri sa uskutočnila prvá verejná ponuka. Takisto sme znížili angažovanosť v Sberbank, UES a Novatek v Rusku a v Poľsku voči ťažobnej spoločnosti Kghm, na základe ich vysokej výkonnosti.

Naďalej vidíme výrazné dlhodobé zhodnotenie na akciových trhoch rozvíjajúcej sa Európy. Priaznivé dlhodobé činitele stále pôsobia: zlepšujúci sa domáci rast a inflačná stabilita, štrukturálne reformy, väčšia integrácia s EÚ a udržateľnosť dlhov. Kým však domáce fundamenty sú pevné, myslíme si, že vonkajšie faktor rizika môžu krátkodobo nepriaznivo ovplyvniť zisky v tejto triede aktív. Hlavné rizika východoeurópskych akcií nevyplývajú z konkrétnych faktorov štátu, ale skôr ide o exogénny vplyv, hlavne vplyv spomaľujúceho sa rastu hospodárstva v Spojených štátoch, geopolitického rizika, smerovania cien komodít a globálnych podmienok likvidity.