Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Október 2005

Východoeurópske akciové trhy stratili v októbri pozície.

V priebehu mesiaca boli v Poľsku prezidentské voľby, ktoré skončili neočakávaným prevzatím úradu Lechom Kaczynskim, zástancom tradicionalistických hodnôt. Tento výsledok a vyhliadky formovania menšinovej vlády spôsobili určitú neistotu investorov. Avšak poľský akciový trh sa celkovo nezmenil v období do a v dňoch po prezidentských voľbách, čo naznačuje, že poľský akciový trh vyzrieva, a že investori môžu sa stále viac môžu pozerať na základy spoločností ako faktory kapitálových výnosov.

Fondy Pioneer – Východoeurópske akciové podali trochu slabšie výkony v porovnaní s benčmarkom v priebehu obdobia. Slabší výkon portfólia bol hlavne spôsobený našou podváženou angažovanosťou v Izraeli. Izraelský akciový trh sa držal relatívne dobre v priebehu obdobia a vykazoval pozitívne absolútne výnosy. V Izraeli sme podvážení v technológiách a zdravotníctve, keďže vidíme túto oblasť trhu ako príliš drahú v porovnaní s príležitosťami inde v novo vznikajúcej Európe.

Pokiaľ ide o aktivitu portfólia, zvýšili sme našu angažovanosť v Rusku a v Poľsku. Rozhodnutie zvýšiť naše váženie v Poľsku bolo spôsobené atraktívnymi príležitosťami výberu akcií smerom zdola nahor. Uprednostňujeme Rusko, lebo veríme, že ruské akcie sú podporované silnými makroekonomickými základmi, vysokými cenami komodít a poklesom vnímania investorov politického rizika. V Turecku sme vypredali našu pozíciu v Turkish Airlines a znížili sme našu pozíciu v tureckej spoločnosti finančných služieb KOC.

Naďalej vidíme významnú dlhodobú hodnotu v regióne novo vznikajúcej Európy a Stredného Východu celkovo. Avšak kolísavosť pravdepodobne ostane hlavnou vlastnosťou vyvíjajúcich sa trhov regiónu spôsobenou globálnymi ako aj regionálnymi neistotami a globálnym vývojom likvidity. Každú opravu hodnotenia akcií považujeme za príležitosť na kúpu.