Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
September 2005

Východoeurópske akciové trhy vykázali v treťom štvrťroku 2005 solídne výnosy a podali lepší výkon ako najrozvinutejšie európske trhy. Rastúce ceny komodít a silný spotrebiteľský dopyt boli hlavnými dôvodmi dobrej výkonnosti v regióne počas obdobia. Rusko, Česká republika a Poľsko ukončili obdobie s najlepšou výkonnosťou. Krajiny Strednej Európy stúpli vďaka investorskému optimizmu pokiaľ ide o makroekonomický rast a pokračujúc e zbližovanie do Európskej únie. Turecké akcie tiež podali dobrý výkon.

Fondy Pioneer – Východoeurópske akciové priniesli mohutné výnosy v priebehu štvrťroka a podali lepší výkon ako ich benčmark. Úspešný výber akcií v Izraeli spolu s podváženou pozíciou v krajine prispeli pozitívne k relatívnym výnosom. Podvážená pozícia vo farmaceutickej firme Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., ktorá podala slabší výkon v priebehu obdobia, bola užitočná. Ďalej silný výber akcií v Poľsku a Rusku spolu s preváženou angažovanosťou na trhu boli tiež prospešné pre relatívne výnosy.

Z hľadiska portfóliovej aktivity sme zvýšili našu peňažnú pozíciu pri odhade možnej korekcie na Východoeurópskych akciových trhoch kvôli nedávnej veľmi silne výkonnosti regiónu. Do budúcnosti sektor liečiv a biotechnológií a bankový sektor sú kľúčovými podváženými pozíciami. Nedávno sme však rozšírili sektor bankovníctva pridaním selektívnych mien v Poľsku a Rusku, čím sme znížili trochu našu podváženú angažovanosť v sektore. Portfólio je prevážené v sektoroch energií a energetiky a plynárenstva, kde hlavne vidíme dobré príležitosti. Na úrovni krajiny ostávame prevážení v Rusku a v Egypte. Zvýšili sme našu angažovanosť v Rusku.

Naďalej vidíme významnú dlhodobú hodnotu v novo vznikajúcej Európe a celkovo v regióne Stredného Východu. Kolísavosť však pravdepodobne ostane hlavnou črtou vyvíjajúcich sa trhov regiónu vďaka globálnym ako aj regionálnym neistotám a globálnemu rozvoju likvidity.