Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
August 2005

Východoeurópske akciové trhy vykázali v auguste solídne zisky spôsobené silnou výkonnosťou v Rusku. Ruský akciový trh profitoval z pretrvávajúcich vysokých cien ropy. Ceny ropy boli tlačené hore počas obdobia dôsledkom obáv z prerušenia dodávok a poškodenia rafinérií hurikánom Katrina. K ostatným krajinám, ktoré podali lepší výkon patrili Česká republika a Maďarsko.

Východoeurópske akciové fondy Pioneer podali výkon na úrovni svojho benčmarku. Úspešný výber akcií v Izraeli spojený v podváženej pozícii v krajine prispel pozitívne k relatívnym výnosom. Podvážená pozícia vo farmaceutickej spoločnosti Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ktorá podala počas obdobia slabší výkon, bola užitočná. Prevážená angažovanosť v Rusku tiež prospela relatívnym výnosom. Výkonnosť portfólia však bola vyvážená trochu slabšou výkonnosťou našej preváženej pozície v Egypte. Egyptský akciový trh si podržal úroveň v auguste po veľmi silnom výkone za minulý rok k dnešnému dňu.

Do budúcnosti sektor liečiv a biotechnológie a sektor bankovníctva sú kľúčovými podváženými pozíciami. Nedávno sme však rozšírili naše pozície v bankovom sektore, keď sme pridali vybrané mená v Poľsku a Rusku, a tým sme znížili trochu našu podváženú angažovanosť v sektore. Portfólio je prevážené v energiách a energetike a plynárenstve, kde obzvlášť vidíme presvedčivé príležitosti. Na úrovni krajiny sme naďalej prevážení v Rusku, kvôli atraktívnym hodnoteniam, spotrebiteľskému dopytu a sile komodít a v Egypte, ktorý využíva politickú reformu a rast Stredného východu.

Naďalej vidíme celkovo významné dlhodobé hodnoty v novo vznikajúcom regióne Európy a Stredného východu. Kolísavosť však pravdepodobne ostane hlavnou črtou vyvíjajúcich sa trhov regiónu, spôsobená globálnymi ako aj regionálnymi neistotami a vývojom globálnej likvidity.