Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Apríl 2005

Východoeurópske trhy celkovo klesli v priebehu obdobia.

Fondy Pioneer – Východoeurópske akciové podali v apríli slabší výkon ako ich benčmark. Naše podvážené pozície v Izraeli a Jordánsku spôsobili zníženie relatívnych výnosov. Naša prevážená pozícia v Rusku tiež poškodila portfólio. Avšak naša mimo benčmarková angažovanosť v Egypte bola významným prispievateľom k relatívnym výnosom, ak aj náš výber akcií v Maďarsku.

Na úrovni akcií silná výkonnosť Egypt-listed, Orascom Telecom a Orascom Construction Industries významne zvýšila relatívnu výkonnosť. Naše pozície v Sberbank, Český telecom a Tatneft tiež prispeli k relatívnej výkonnosti.

Naše držania v dvoch stredoeurópskych rafinérkach šli dvomi rôznymi smermi v priebehu obdobia. MOL, maďarská rafinéria bola jedným z hlavných prispievateľov k výkonnosti, zatiaľ čo slabý výkon poľskej rafinérie PKN bol jedným z najväčších uberateľov z relatívnej výkonnosti.

Na druhej strane naše pozície v OTP Banka znížili relatívne výnosy. Podobne naša pozícia v ruskom poskytovateľovi mobilných telefónov VimpelCom znížila výnosy portfólia.

Do budúcnosti sektory liečiv a biotechnológií a sektor bankovníctva sú hlavnými podváženými pozíciami. Naše portfólio je prevážené v softvéri a službách, sektore energetiky a plynárenstva a energií, kde obzvlášť vidíme presvedčivé príležitosti. Na báze krajín, je Rusko našou kľúčovou preváženou pozíciou, i keď tiež vlastníme významnú mimo benčmarkovú pozíciu v egyptských akciách. Sme podvážení v izraelských akciách, ktoré boli neustále dlhodobou témou.

Naďalej vidíme významnú dlhodobú hodnotu vo vznikajúcich regiónoch Európy a Stredného východu. Avšak volatilita pravdepodobne hlavnou črtou rozvíjajúcich sa trhov regiónu.

30. apríl 2005