Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Február 2005

Východoeurópske akciové trhy zaznamenali v tomto období vysoké zisky.

Výkonnosť východoeurópskych akciových fondov v rámci fondov Pioneer vo februári prekonala benčmark. Naša podvážená pozícia v Izraeli výrazne prospela výnosom, lebo trh posilnil menej ako benčmark. Prevážená pozícia v Rusku prospela relatívnym výnosom obdobne ako naša angažovanosť v Egypte mimo benčmarku. Dobrý výber akcií z poľského a maďarského trhu tiež prispel relatívnym výnosom. Ale slabý výber akcií v Izraeli a mierne podvážená pozícia v Maďarsku oslabila relatívne výnosy.

Na úrovni akcií dobrý výkon egyptskej kótovanej spoločnosti Orascom Construction Industries výrazne posilnila relatívnu výkonnosť. Sila Orascom Telecom Holding, ďalšej mimo benčmarkovej pozície z Egypta, tiež prospela relatívnej výkonnosti. Podvážená pozícia v izraelskej softvérovej spoločnosti Checkpoint výrazne posilnila relatívnu výkonnosť, lebo výkon akcií bol nižší ako benčmark.

Odvetvie informačných technológií, farmaceutické a biotechnologické odvetvie, ktoré vo veľkej miere zastupujú izraelské akcie, sú kľúčovými podváženými pozíciami. Avšak portfólio má prevážený podiel v odvetviach energie, energetiky a plynárenstva, ktoré pokladáme za zvlášť neodolateľné príležitosti. Na úrovni krajín, Turecko a Rusko sú našimi hlavnými preváženými pozíciami, ale tiež si držíme podstatnú mimo benčmarkovú pozíciu voči egyptským akciám. Máme podváženú pozíciu voči izraelským akciám, ktoré sú trvalou dlhodobou témou.

Naďalej vidíme výrazné zhodnotenie v regióne rozvíjajúcej sa Európy a Blízkeho východu. Lenže volatilita pravdepodobne ostane najvýraznejšou charakteristikou rozvíjajúcich sa trhov, ktoré posilňuje globálna a regionálna neistota.