Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
November 2004

Trhy vo východnej a strednej Európe celkove mierne poklesli, to spôsobil pokles v Rusku a Turecku. Silná výkonnosť v Maďarsku a Poľsku poslúžila na posilnenie relatívnych výnosov.

Výkonnosť portfólia bola slabšia ako benčmarku. Naša výrazne podvážená pozícia v Izraeli poznamenala výnosy, lebo izraelský trh výrazne vzrástol. Prevážená pozícia v Rusku a v Turecku tiež oslabila výnosy, lebo oba trhy poklesli v tomto období viac ako benčmark. Podobne aj naša pozícia, ktorá nie je v benčmarku poznamenala relatívne výnosy.

Na druhej strane výkonnosť portfólia profitovala z preváženej pozície v Českej republike. Česká energetická spoločnosť ČEZ a telekomunikačná spoločnosť Český Telecom boli medzi tými, čo najväčším podielom prispeli k výkonu.

Pozície v niektorých ruských ropných spoločnostiach, konkrétne LUKoil a Sibneft ubrali z relatívnych výnosov. Pretrvávajúca neistota okolo osudu spoločnosti Yukos Oil a v širšom meradle postoj ruských úradov k súkromnému sektoru viedli k schladeniu nálady investorov. Odvetvia energetiky a bankovníctva naďalej ostávajú kľúčovými preváženými pozíciami. Odvetvia farmácie a biotechnológie, z ktorých sa skladá veľká časť izraelských akcií je hlavnou podváženou pozíciou, podobne ako odvetvie informačných technológií.

Naďalej vidíme výrazne zhodnotenie v rozvíjajúcej sa Európe a v regióne blízkeho východu. Avšak nestálosť bude pravdepodobne hlavnou charakteristikou trhov vyvíjajúcich sa v tomto regióne, tú zapríčiňuje neistota z globálneho ako aj regionálneho hľadiska.