Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Október 2004

Trhy vo východnej Európe a na Blízkom východe v októbri zhodnotili.

Výkonnosť portfólia bola v tomto období vysoko nad priemerom benčmarku. To bolo čiastočne spôsobené podstatne podváženou pozíciou v Izraeli, lebo akcie tohto štátu boli pod výkonnosťou benčmarku. Výnosy portfólia takisto výrazne ťahal výber akcií z ruského a tureckého trhu. Angažovanosť portfólia v Egypte, ktorá nie je zahrnutá v benčmarku posilnila relatívne výnosy.

Na strane akcií náš podiel u tureckého mobilného operátora Turkcell podstatným dielom prispel k výnosom. Pokračujúce vysoké ceny ropy posilňovali vysokú výkonnosť v v roysahu našich podielov súvisiacich s ropu v Rusku, Maďarsku a Poľsku, Podiely v odvetví energetiky a plynárenstva v ruskom Mosenergo a ČEZ z Českej republiky taktiež prospeli výnosom portfólia.

Naďalej máme podvážený podiel v izraelských technologických a zdravotníckych akciách, o ktorých si myslíme, že neponúkajú vysokú relatívnu hodnotu. Prevážená pozícia v Rusku s ťažiskom na akcie orientované na spotrebu, ostáva kľúčovou angažovanosťou.

Vyhliadky Turecka pri prekonávaní poslednej prekážky pred začatím rokovaní o prístupe do EÚ budú dôležitým činiteľom na regionálnom trhu. Taktiež ďalšia fáza v takzvanej afére Yukos v Rusku bude závažným určovateľom nálad investorov. Celkove tempo hospodárskej expanzie v USA bude kľúčovým činiteľom v súvislosti výkonom akcií.