Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
September 2004

Trhy východnej Európy a strednej Európy zaznamenali počas tohto obdobia rôznorodú výkonnosť.

Výkonnosť portfólia počas tohto obdobia výrazne prekonala svoj benčmark. Silne podvážená pozícia v Izraeli v kombinácii s výrazným výberom akcií v rámci našej relatívne malej angažovanosti na izraelskom trhu významne prispel relatívnej výkonnosti. Prevážená pozícia v Rusku tiež posilnila výnosy, podobne ako výrazný výber akcií v Poľsku.

Náš podiel v ruskom podniku z odvetvia energetiky a plynárenstva, Mosenergo, výrazne prispel celkovej výkonnosti, lebo veľký kupec vyhnal hore ceny za akcie firmy. Jediná veľká pozícia voči ruskému producentovi ropy Lukoil, profitovala počas tohto obdobia zo silnej výkonnosti svojich akcií, čiastočne vďaka pretrvávajúcim vysokým cenám za ropu. Výrazne podvážená pozícia v izraelskej farmaceutickej spoločnosti Teva prispela relatívnej výkonnosti, keď akcie podali slabý výkon.

Naďalej si držíme preváženú pozíciu v Rusku a pozornosť zameriavame na akcie orientované na spotrebu. Máme preváženú pozíciu v odvetviach energie, energetiky a plynárenstva, kde vidíme veľmi vysoké zhodnotenie. Naše pozície mimo benčmarku v Egypte naďalej posilňujú výkonnosť, lebo trhu tohto štátu sa vďaka pozitívnym makroekonomickým reformám dobre darilo.

Investičné prostredie tohto regiónu je stále problematické. Takzvaná aféra Yukos napríklad naďalej schladzuje náladu. Avšak očakávame pevnú hodnotu v celom regióne a myslíme si, že východná Európa a trhy Blízkeho východu naďalej budú zaznamenávať vysoké výnosy.