Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
August 2004

V tomto období trny východnej Európy a na blízkom východe celkove vzrástli.

Výkonnosť portfólia výrazne predstihla benčmark, čiastočne vďaka podstatne podváženej pozícii v Izraeli, lebo akcie tohto štátu v auguste mali slabšiu výkonnosť ako benčmark. Taktieť výnosy ťahal silný výber akcií na inňzraelskom a ruskom trhu. Relatívnym výnosom portfólia tiež pomohla výrazne prevážená pozícia v Rusku.

Naďalej si držíme preváženú pozíciu v Rusku a sústreďujeme sa na akcie orientované na zákazníkov. Na inej pôde, si naďalej držíme podvýženú pozíciu voči izraelským technologickým a zdravotníckym akciám, o ktorých si myslíme, že neponúkajú relatívne zhodnotenie. Budujeme si angažovanosť v Egypte, ktorého akciový trh mal medziročne v tomto regióne najlepšiu výkonnosť, ale stále ponúka zaujímavé zhodnotenie. Po čas mesiaca sme znížili pozíciu v ruskej plynárenskej spoločnosti Mosenegro a zredukovali pozície v Turecku.

Takzvaná aféra Yukos a jej vplyv na investičné prostredie bude kľúčovým činiteľom na trhu v celom regióne a zvlášť v Rusku. V priebehu niekoľkých týždňov a mesiacov Turecko opäť vstúpi na javisko, keď Európska únia bude rozhodovať, či začať s touto krajinou rokovania o vstupe do EÚ. Vo všeobecnosti tempo hospodárskej expanzie v USA bude hlavným činiteľom nálady z akcií.