Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Máj 2004

Akciové trhy z východnej Európy podstúpili v máji rozkolísaný mesiac. Na začiatku trieda investičného majetku si vynahradila časť svojich strát za predchádzajúci mesiac, ale spomínané oživenie sa ku koncu mesiaca spomalilo. Veľké beta trhy v regióne, ako je Rusko a Turecko boli opäť trhmi s najhoršou výkonnosťou. Okrem Českej republiky, sa stredoeurópskym trhom oveľa lepšie darilo, a takisto aj výkonnosť izraelských akcií sa v priebehu mesiaca dobre pozdvihla.

V máji portfólio výkonnosťou prekonalo svoj benčmark. Dobrý výber akcií v Rusku a Izraeli prospel výkonnosti portfólia. Prevážená pozícia na maďarskom trhu, ktorý sa počas mesiaca posilnil, bola takisto prospešná.

Počas tohto obdobia sme zvýšili angažovanosť v spoločnosti Teva Pharmaceutical a týmto sme zvýšili našu celkovú angažovanosť voči izraelským akciám. Držali sme si preváženú pozíciu v Rusku. Tomuto trhu napomáhajú vysoké ceny za ropu, lákavé zhodnotenie akcií a zlepšujúce sa ekonomické prostredie. Držíme si neutrálnu pozíciu v Turecku, lebo nezabúdame na ďalšiu blížiacu sa volatilitu tohto trhu.

Východoeurópske akciové trhy budú pravdepodobne naďalej rozkolísané, pokiaľ bude narastať neistota týkajúca sa rastu sadzieb v Spojených štátoch a pretrvávať spomalenie hospodárskeho rastu v Číne. Ale akcie v tomto regióne stále posilňuje lákavé zhodnotenie a nachádzame množstvo spoločností, ktorý ponúkajú dobrý potenciál rastu.