Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
December 2003

Akciové trhy vo vznikajúcom európskom regióne ukončili štvrťok v pozitívnej oblasti. Počas štvrťroka podalo portfólio lepší výkon ako jeho benčmark. Relatívna výkonnosť bola zvýšená našou preváženou pozíciou v Turecku. Sme naďalej kladne naklonený k vyhliadkam tureckého trhu, keďže ekonomický rast a firemné výsledky sú pripravené poraziť prognózy trhu.

Náš výber akcií v Izraeli bol tiež pozitívnym pre relatívne výnosy. Naša podvážená pozícia v Teva, vedúcej izraelskej farmaceutickej spoločnosti bola prospešná, nakoľko burzová cena akcií utrpela určité straty. Prevážené pozície portfólia na tomto trhu, vrátane pozície v Koor Industries, boli tiež prospešné.

Začiatkom štvrťroka sme dosiahli určité zisky z našej preváženej pozície v Rusku, keďže sme odhadovali pred voľbami istú volatilitu trhu. Neskôr sme využili cenovú slabinu na tomto trhu a priadli sme k našej angažovanosti vybrané akcie vrátane Transneft, ruský monopolný dodávateľ ropovodov. Sme naďalej povzbudení vyhliadkami ruských akcií. Sú podporované pevnou cenou ropy, atraktívnym hodnotením akcií a zlepšujúcim sa základným ekonomickým prostredím. Menej dôverujeme vyhliadkam trhov v Maďarsku, Poľsku a v Českej republike. Mnoho domácich firiem zažíva liknavý rast a hodnotenia akcií sú menej presvedčivé v porovnaní s inými trhmi v regióne.

Veríme, že akcie Východnej Európy predstavujú rastúci potenciál vzhľadom k zlepšujúcemu sa ekonomickému prostrediu.