Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
November 2003

Akciové trhy vo vznikajúcom európskom regióne skončili kolísavý mesiac s marginálnymi ziskami.

Naše kľúčové portfóliové pozície ostali počas mesiaca pevnými. Relatívne portfóliové výnosy boli podporené našou podváženou pozíciou na stredoeurópskych trhoch ako aj silným výberom akcií na Izraelskom trhu, ktorý podal zlepšený výkon. Kým naša nadvážená angažovanosť v Turecku ubrala z výkonnosti, náš výber akcií na tomto trhu sa držal dobre. Zatiaľ čo akcie stratili po teroristických bombových útokoch v Istanbule, trh sa znovu otvoril silno začiatkom decembra po týždeň trvajúcich náboženských sviatkoch. Ostávame pozitívni vo vyhliadkach tohto trhu, keďže ekonomický rast a firemné výsledky sú pripravené poraziť prognózy trhu. Zatiaľ čo sme očakávali istú volatilitu thru pred parlamentnými voľbami v Rusku, tiež sme si podržali svoju trochu nadváženú pozíciu na tomto trhu. Rusko ostáva podporované pevnou cenou ropy, atraktívnym ocenením akcií a zlepšeným základným ekonomickým prostredím. Sme menej povzbudení vyhliadkami trhu v Strednej Európe a dôsledkom toho ostávame podvážení v Maďarsku, Poľsku a Českej republike.

Veríme, že akcie vo Východnej Európe predstavujú potenciál ďalšieho rastu, vzhľadom na zlepšujúce sa ekonomické prostredie. Uvedomujeme si však riziko ďašej slebej stránky v blízkej budúcnosti, nakoľko investori sa môžu snažiť uzavrieť vo svojich silných ziskoch dosiahnutých k dnešnému dňu.