Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Október 2003

Akciové trhy v regióne Východnej Európy ukončili neistý mesiac s minimálnymi ziskami.

Ruský akciový trh sa zotavil uprostred rastúcej dôvery investorov v ekonomické prostredie Ruska potom, čo rejtingová agentúra úveruschopnosti Moody´s zvýšila postavenie krajiny v triede úveruschopnosti na triedu investičnú. Trh však neskôr utrpel prudké straty po uväznení bývalého generálneho riaditeľa ropného obra Yukosu pre obvinenia z podvodov a následnou politickou neistotou. Zatiaľ čo výkonnosť portfólia bola nepriaznivo ovplyvnená slabou výkonnosťou ruského trhu, naša podvážená pozícia v Yukose, ktorá klesla počas mesiaca na 24%, prospela relatívnym výnosom. Krátili sme našu angažovanosť v Rusku a veľmi dbáme na ďalšie krátkodobé trhové slabiny pred blížiacimi sa voľbami. Ostávame však trochu nadváženej pozícii v ruských akciách, nakoľko základy tohto trhu ostávajú podporujúce. Naša nadvážená pozícia v Turecku bola hlavným prispievateľom k našej výkonnosti počas mesiaca. Turecký trh sa vzchopil o takmer 15% počas októbra. Úspešný výber akcií v Maďarsku tiež prispel pozitívne k výnosom portfólia.

Veríme, že akciové trhy vo Východnej Európe sú naďalej podporované závažnými ohodnoteniami a predstavujú ďalší potenciál rastu v kontexte zlepšujúceho sa ekonomického prostredia. Sme si však vedomí rizika ďalšej trhovej slabiny v krátkej dobe, nakoľko investori sa môžu snažiť poistiť silné zisky dosiahnuté k dnešnému dňu.