Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Júl 2003

Výkonnosť akciových trhov v regióne Východnej Európy bola počas júla zmiešaná.

Počas mesiaca naša nadvážená pozícia v Rusku sa ukázala negatívnou nakoľko trh podal sbší výkon. Naša nadvážená angažovanosť v Maďarsku a Českej republike tiež ubrala z relatívneho výkonu. Avšak naša zvýšená angažovanosť na poľskom trhu bola pozitívna.

Počas júla sme zmenšili svoje pozície v Maďarsku a Českej republike. Zatiaľ čo tieto trhy podali slabší výkon počas mesiaca, robíme si starosti o ich budúce vyhliadky rastu. Ocenenia akcií na týchto trhoch sú nepríťažlivé, kým mnoho domácich spoločností zažíva stagnáciu rastu. Okrem toho makroekonomické prostredie v oboch krajinách zostáva neisté. Reinvestovali sme výnosy z predaja zvýšením našej angažovanosti na izraelskom a poľskom trhu. Izrael je citlivý na ekonomiku USA a mal by prosperovať z investorského optimizmu v oživenie ekonomického rastu USA. Pridali sme k našej pozícii v Poľsku, keďže veríme, že akcie na tomto trhu sú príťažlivé na báze relatívnej hodnoty.

V krátkej budúcnosti budeme dávať pozor na riziko ďalšej trhovej volatility keďže investori konsolidujú zisky. Napriek tomu veríme, že akcie v regióne zostanú podporené podmanivými trhovými hodnoteniami akcií na mnohých trhoch a vysokými úrovňami finačnej likvidity. Naďalej sme povzbudení vyhliadkami akcií v Rusku a v Turecku a ponechávame si naše nadvážené pozície na týchto trhoch.