Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Máj 2003

Východoeurópske akciové trhy zaregistrovali ďalší mesiac ziskov počas mája. Zlepšený investorský postoj a zvyšujúca sa finančná likvidita pomohla podoprieť zisky pre akcie v regióne.

Počas mesiaca sme znížili našu pozíciu v Izraelskej farmaceutickej spoločnosti Teva. Tieto akcie výrazne zvýšili svoj výkon počas nedávnych mesiacov a jej ocenenie sa zdá drahé. Celkovo sme zostali podvážení v Domestic Israel. Oceňovania akcií na tomto trhu sú nepríťažlivé a ekonomika krajiny a politický výhľad zostávajú neisté. Reinvestovali sme výnosy z tohto predaja zvýšním našej nadváženej angažovanosti v Turecku, kde oceňovania zostávajú príťažlivými a trhový rozmach sa zlepšuje. Nedávne zníženie našej angažovanosti v Ruskom sektore energetiky a plynárenstva sa ukázalo negatívnym pre výkon portfólia. také akcie ako sú United Energy Systems (UES) mali silné zisky. Zatiaľ čo sme podvážení v ruskom sektore energetiky a plynárenstva, zostávame nadvážení na ruskom trhu vôbec. Očakávame, že trh bude naďalej podporovaný priaznivým hospodárskym výhľadom krajiny a zameraním administratívy na reformy. Portfólio ostáva nadváženým v Maďarsku, kde pokračujeme v hľadaní príťažlivých oceňovaní.

Pri silnej výkonnosti Východoeurópskych akciových trhov, dbáme o riziko krátkodobej volatilty nakoľko investori môžu dúfať v konsolidované zisky. napriek rizikám a výzvam, ktoré pred nami ležia, veríme, že akcie v regióne budú naďalej podporované presvedčivými oceneniami akciových trhov a neustálymi výhodami z konvergencie so Západnou Európou.