Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
December 2008

Akcie z rozvíjajúcej sa Európy a zvlášť z Ruska stratili v roku 2008 pri celosvetovom špekulatívnom odpredaji. Zhoršujúce sa globálne vyhliadky viedli k revízii pri vysoko cyklických podnikoch. Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity mal v roku 2008 slabší výkon ako benchmark, napriek vysokému výkonu v prvom polroku, z dôvodu prudkého poklesu na ruskom trhu.

Portfólio začalo nadpriemerný výkon v prvých dvoch štvrťrokoch, čomu pomohlo načasovanie zredukovania angažovanosti na tureckom trhu, ktorý ostro poklesol. Podváženie pri bankách bolo ďalším výrazným činiteľom výkonu, lebo toto odvetvie stratilo pri nedávnej finančnej kríze. Obmedzená angažovanosť v materiáloch, ktorá mala počas obdobia slabší výkon tiež posilnila výkon portfólia.

Portfólio stratilo v poslednom štvrťroku a malo slabší výkon ako benchmark. Jeden z hlavných dôvodov bolo preváženie v Rusku. Konflikt v Gruzínsku s klesajúcimi cenami ropy oslabil ruský trh. Navyše krajine chýbali domáce financie z bánk, aby pomohli ruským podnikom počas úverovej krízy. Naše najvýznamnejšie pozície v podnikoch Gazprom, Lukoil a Novatek zaznamenali pokles cien svojich akcií v štvrtom štvrťroku popri poklese cien ropy a oslabení exportu. Podvážené nastavenie v odvetví priemyslu tiež poznačilo výkon. Egyptská spoločnosť Orascom Construction, najväčšia cementáreň v tejto oblasti, zaznamenala prudký pokles cien akcií, lebo investori odpredali svoje pozície. Výrazné preváženie v odvetví spotrebného tovaru tiež obmedzilo výkon.

Počas posledného štvrťroka sme znížili angažovanosť v podnikoch so slabšou bilanciou a znížili sme preváženú angažovanosť v ruských plynárenských spoločnostiach.

Zaznamenali sme malé oživenie na trhu, ale nálada je naďalej opatrná. Hodnotenie podnikov je lákavé a región je viac ťahaný spotrebou a investíciami, nie je taký závislý na exporte ako Ázia. Za súčasnej finančnej situácie je tým región lákavejší.