Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Apríl 2008

Akciové trhy rozvíjajúcej sa Európy zaznamenali v apríli zisky v euro vyjadrení, vykázali prvé známky oživenia po sklamaní a problémoch v prvom štvrťroku z hľadiska výkonu. Vysoké ceny komodít na pozadí pokračujúceho dopytu po surovinách, zháňanie výpredajov precenených akcií, pozitívny prísun prostriedkov do triedy aktív, správy s veľmi vysokými ekonomickými údajmi v Rusku a návrat do lepších tónov na globálnych trhoch, to čo všetko prispelo k oživeniu regiónu počas obdobia. Na relatívnej úrovni v euro vyjadrení, Turecko a Izrael najviac posilnili, ale Poľsko a Česká republika zaostávali za širším trhom.

Počas mesiaca Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity mal slabší výkon ako benčmark, index MSCI EM Europe & Middle East 10/40. Na úrovni štátov bola naša podvážená pozícia v Izraeli najväčším oslabením výkonu. Zisky z angažovanosti v Poľsku a v Rusku nestačili na vyváženie strát z Izraelu.

Na úrovni odvetví naša podvážená pozícia v materiáloch významne oslabila výkon. V iných oblastiach, ako podvážená angažovanosť vo financiách a určité rozhodnutia o akciách v rámci odvetvia oslabili výkon. Na úrovni akcií, náš podiel v nezávislom dodávateľovi zemného plynu Novatek z odvetvia energetiky mal negatívny vplyv na výkon, pretože mali menšie tržby ako sa predpokladalo. Avšak odvetvie uzavrelo obdobie celkove pozitívne, hlavne pre podiel v ruskom komplexe zaoberajúcom sa ťažbou a obohatením Raskadskaja, čo nasledovalo po vyšších cenách uhlia a rastúcom svetovom dopyte po kokse.

Napriek krátkodobej volatilite a možných stiahnutiach, vyhliadky akcií rozvíjajúcej sa Európy a Stredomoria ostávajú pozitívne. Motorom rastu, ktorý vyformoval triedu aktív za ostatné roky je stále neporušený, čo vyplýva hlavne zo silného ekonomického pozadia a výrazného nárastu tržieb.