Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Marec 2008

Rozvíjajúce sa akciové trhy Európy zaznamenali v prvom štvrťroku euro vyjadrení zisky. Volatilné podmienky na trhu pretrvávali, lebo investori sa stále obávali možnosti, že Spojené štáty vstúpia do recesie, čo by mohlo následne viesť k výraznejšiemu spomaleniu globálneho rastu.

Na relatívnej úrovni a v euro vyjadrení Kazachstan, Maďarsko a Turecko boli prvé na ústupe cien akcií, kým našim mimo benchmarkovým pozíciám sa dobre darilo, lebo trh zaznamenal zisky v pesimistických podmienkach.

Počas prvého štvrťroka Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity výkonom prevýšil modifikovaný benchmark MSCI EM Europe & Middle East 10/40, ktorý je obmedzenou verziou ustupujúceho UCITS bývalého benchmarku, kde konkrétne žiaden podiel nepredstavuje viac ako 10% čistej hodnoty aktív portfólia. Na úrovni štátov bola naša prevážená pozícia v Egypte jediných najväčším prínosom k výkonu. Rovnako podvážená pozícia v Turecku, trh s najhorším výkonom počas obdobia pomohol výkonu.

Na úrovni akcií, podiel v egyptskej spoločnosti Orascom Construction, čo je najväčší výrobca cementu na Blízkom východe a v severnej Afrike, sa ukázal ako ziskový, lebo ich akcie podporili solídne vyhliadky výstavby na Blízkom východe. Pozícia smerom k podváženiu v tureckom bankovníctve bola ďalším výrazným prínosom výkonu. Na druhej strane, prevážená pozícia v TMK, u druhého najväčšieho výrobcu potrubí na svete, poznamenala výkon, lebo celoročné finančné výsledky sklamali investorov, keď podliehajúce náklady za suroviny predbehli rast cien.

Očakávame, že celkové podmienky na trhu budú stále volatilné, vo svetle pretrvávajúceho stroskotania úverov a pri kríze dôvery na rozvinutých trhoch. Avšak región rozvíjajúcej sa Európy naďalej preukazuje priaznivé základy a podporujúce vyhliadky rastu tržieb. Preto stále veríme v strednodobé vyhliadky tejto triedy aktív.