Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
September 2007

V treťom štvrťroku zaznamenali akciové trhy rozvíjajúcej sa Európy a ukázali sa ako odolné voči nepokojom na trhu, ktoré poznamenali väčšinu akciových globálnych trhov. Na úrovni štátov sa najväčšiemu postupu tešili Egypt, Česká republika, ale Jordánsko a Maďarsko zaostávali za širším trhom.

Pioneer Funds - Eastern European Equity v treťom štvrťroku svojim výkonom prevýšil benčmark. Kombinácia priaznivej alokácie v krajinách a ziskový výber akcií prispel výkonu.

Na úrovni krajín, prevážená pozícia v Egypte pomohla výkonu, kým podvážená pozícia v klesajúcom Izreaeli podstatne pridala ziskom. Na úrovni akcií, angažovanosť v ruskej telekomunikačnej spoločnosti Comstar výrazne prispela, lebo jej akcie postúpili na pozadí dobrých výsledkov za druhý štvrťrok a špekulácií o jej úlohe v nadchádzajúcej privatizácii ruského telekomunikačného monopolu. Z iných oblastí, podiel v egyptskej spoločnosti Orascom Construction, čo je najväčší výrobca cementu na Blízkom východe a v severnej Afrike, sa ukázal ako ziskový, lebo ich akcie posilnili, čo posilnili akvizície stavebný boom v severnej Afrike a na Blízkom východe.

Na druhej strane angažovanosť vo významnej poľskej rafinérii Grupa Lotos poznačila výkon, lebo ich akcie stratili pozíciu v prostredí neuspokojivých výsledkov za druhý štvrťrok, napriek silnému obchodovaniu. Podiel u ruského výrobcu elektrickej energie UES bol ďalším výrazným stratovým podielom, lebo ich akcie stratili pozíciu.

Vo svetle nedávnych turbulencií na trhu od letného prepadu a prudkého odrazu na akciových trhoch rozvíjajúcej sa Európy, máme na pamäti, že sa očakáva nárast volatility. Ale dlhodobé vyhliadky trhov rozvíjajúcej sa Európy sú priaznivé. Región bude naďalej podporovať spotrebná oblasť vrátane súkromnej spotreby, rozvoj infraštruktúry, zdĺhavý cyklus komodít a väčšia integrácia s EÚ a v rámci EÚ.