Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Január 2007

Východoeurópske akciové trhy zaznamenali v januári mierne straty v euro vyjadrení.

Východoeurópsky akciový fond Pioneer mal slabší výkon ako benčmark, index MSCI rozvíjajúcich sa európskych trhov a blízkeho východu. Ako stratový činiteľ výkonnosti pôsobila podvážená pozícia.v Izraeli, ktorá bola jediným podstatným oslabovacím faktorom výkonnosti, lebo izraelské akcie sa tešili zo silného oživenia. Prevážená angažovanosť v Egypte tiež poznamenala výkonnosť, lebo väčšina podielov zaznamenala počas mesiaca straty. Na úrovni akcií náš podiel v rafinérii ropy Grupa Lotos z Poľska mala stratu. Spor o dodávku ropy medzi Ruskom a Bieloruskom vyústil do krátkeho prerušenia dodávky ropy do rafinérií v strednej Európe a mal nepriaznivý dopad na náladu trhu voči tomuto podniku. V iných štátoch ČEZ, najväčšia elektrárenská spoločnosť v Českej republike nepomohla výkonnosti, lebo klesajúce ceny za energiu a prerušenie dodávky z dôvodu búrky pre viac ako 1 milión odberateľov ovplyvnil akcie. Z tej lepšej stránky, podvážená angažovanosť v Rusku a v Gazprome prospela, lebo ako krajina, tak aj akcie zaznamenali počas tohto obdobia straty.

Pri pohľade na aktivitu portfólia sme v januári zvýšili v Rusku telekomunikačnú spoločnosť Comstar a do TMK, druhému najväčšiemu výrobcovi bezzvarových oceľových rúr na svete pre ropný a plynárenský priemysel. Takisto sme upravili angažovanosť voči banke Sberbank, Lukoil a Surgutneftegaz. Inak sme zvýšili angažovanosť voči kazašskej obchodnej banke Kazkommertsbank.

Stále považujeme akciové trhy rozvíjajúcej sa Európy za podstatnú dlhodobú hodnotu. Pozitívne dlhodobé činitele stále pôsobia: ekonomická expanzia, zvyšujúca sa spotreba domácností a stabilita inflácie, štrukturálne reformy, väčšia integrácia s EÚ a udržateľnosť zadlženosti. Avšak kým je domáca situácia stabilná, tak si myslíme, že externé rizikové faktory môžu mať v najbližšej dobe nepriaznivý vplyv na zisky v tejto triede aktív a vidíme tu možnosť vyostrenia volatility.