Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
December 2006

Východoeurópske akciové trhy zaznamenali v štvrtom štvrťroku vysoké zisky, čo podporovali zdravé zisky, stále pevné komoditné trhy a oživená chuť globálnych investorov po rizikovejších aktívach.

Východoeurópsky akciový fond Pioneer svojím výkonom výrazne prekonal svoj benčmark. Výber akcií sa ukázal byť hlavným zdrojom nadpriemerného výkonu, hlavne v Rusku a Turecku, kým naša podvážená pozícia v Izraeli profitovala z pohľadu alokácie štátu.

Turecký malopredajca potravín Bim Birlesik Magazalar posilnil vďaka vyšším tržbám ako sa očakávalo a vyššiemu počtu otvorených prevádzok. V Rusku prevážená pozícia štátom riadenej eletrárenskej spoločnosti Ues sa prejavila ako veľmi zisková, lebo po období podporenom rastúcimi špekuláciami o skoršom uvoľnení regulácie cien elektrickej energie ako sa očakávalo, akcie náhle prudko stúpli. Druhý najväčší výrobca plynu v Rusku, spoločnosť Novatek, sa tiež podieľal na výkonnosti. V odvetví bankovníctva naša pozícia v najväčšej veriteľskej inštitúcii v Rusku bola zdrojom dobrých ziskov.

Na druhej strane prevážená pozícia v poľskej ťažobnej spoločnosti Kghm poznamenala výkon, lebo akcie poklesli na pozadí poklese cien za meď a striebro, ktoré v tomto období poklesli.

Z hľadiska aktivity portfólia v štvrtom štvrťroku sme znížili angažovanosť v ruských ropných spoločnostiach ako Lukoil a Tatneft, voči ruskej najvýznamnejšej banke Sberbank a poľskej ťažobnej spoločnosti Kghm, lebo sme sa presunuli k zaviazaniu ziskov. Tiež sme v Turecku znížili angažovanosť v nefinančných oblastiach. Záverom sme sa zúčastnili úvodnej verejnej ponuky na kazašskú obchodnú banku Kazkommertsbank.

Naďalej si myslíme, že dlhodobé vyhliadky ekonomík rozvíjajúcich sa trhov sú stále pevné, čo podporujú záležitosti vrátane. Avšak stále máme na pamäti určité riziká, ktoré by mohli uvoľniť v súčasnosti prebiehajúcu expanziu.