Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Máj 2006

Východoeurópske aciové trhy v máji prudko poklesli na pozadí očakávania rastu inflácie v najvýznamnejších hospodárstvach v kombinácii s obavami o slabnúci US dolár, vyššie úrokové sadzby a neistotu v globálne ekonomické vyhliadky. Trhy, ktoré mali počas posledných rokov najlepšie výkony, touto korekciou celkove najviac utrpeli.

Turecko a Rusko zaznamenali veľké straty na ziskoch a tesne za nimi bolo Maďarsko a Turecko. Ruský akciový trh s prevahou energetiky počas mesiaca čiastočne poznamenal pokles cien ropy pod 70 USD za barel.

Fond Pioneer – Východoeurópsky akciový mal v priebehu tohto obdobia nižší výkon ako benčmark, lebo vysoká volatilita cien akcií v tejto triede aktív poznamenala niektoré z našich prevážených pozícií. Medzi pozície, ktoré znížili výkon patrili: elektrárenská spoločnosť z Ruska Unified Energy System, egyptská stavebná spoločnsť Orascom Contruction Industries, turecký malopredajca Migros a turecká cementáreň Cimsa. Podvážená pozícia v Izreaeli poznačila výkon, lebo izraelský akciový trh svojim výkonm prevýšil benčmark.

V priebehu mája sme urobili v portfóliu niekoľko zmien. Znížili sme angažovanosť v tureckom bankovníctve, čo nám pomohlo vyfinancovať vybrané zvýšenia do podielov v ruských akciách, lebo sme sa zamerali na vyváženie portfólia na akciových trhoch so silnejším ekonomickým pozadím.

Myslíme si, že na rozvíjajúcich sa trhoch a konkrétne na východoeurópskych akciových trhoch sú fundamenty stabilné. Napriek nedávnemu odpredaju, východoeurópske ekonomické pozadie je naďalej pevné. Z pohľadu zhodnotenia, východoeurópske akcie naďalej ponúkajú zhodnotenie v porovnaní s rozvinutými trhmi. Je diskutabilné, či sila akcií z rozvíjajúcich sa trhov v posledných rokoch predstavuje doháňanie po období chronického podhodnocovania. Ale súčasné zhodnotenie nepredstavuje potenciál rastu rozvíjajúcich sa hospodárstiev a naďalej dôverujeme stredno a dlhodobým vyhliadkam tejto triedy aktív.