Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Január 2006

Východoeurópske akciové trhy zaznamenali v januári pevnejšie výnosy. Akciové trhy z regiónu profitovali na vysokom príleve likvidity a chuti investorov, lebo chuť investorov riskovať bola vysoká z dôvodu dobrých vyhliadok globálneho hospodárskeho rastu. V ziskoch viedlo Rusko a Turecko, avšak akciový trh v Izraeli počas mesiaca klesol pri obavách investorov o mier v tomto regióne.

Východoeurópsky akciový fond Pioneer svojou výkonnosťou v januári prekonal benčmark. Podvážená angažovanosť v Izraeli bola hlavnou príčinou vysokej výkonnosti. Udržiavali sme si podváženú pozíciu v dôsledku obáv o politickú a bezpečnostnú situáciu. Navyše máme podvážený podiel v technológiách a v zdravotníctve Izraela, lebo na túto oblasť trhu sa pozeráme ako na príliš nákladnú v porovnaní s príležitosťami v iných oblastiach rozvíjajúcej sa Európy. Vo všetkých oblastiach výber akcií v Poľsku výrazne prispel relatívnym výnosom. KGHM Polska Miedz, európska najväčšia spoločnosť ťažiaca meď posilnila z dôvodu očakávaní, že spoločnosť bude profitovať z vysokých cien kovov. Nakoniec naša mimo benčmarková pozícia v Egypte prospela výkonnosti, keď vynikajúci výkon mali spoločnosti Orascom Construction a Orascom Telecom. Orascom Construction, zaoberajúca sa inžinierskymi prácami, stavebníctvom a zaobstarávaním je dobre riadená a podáva dobré výsledky tržieb a myslíme si, že táto spoločnosť bude naďalej profitovať z veľkej aktivity v stavebníctve v tomto regióne. Myslíme si, že Orascom Telecom by mal tiež profitovať z nedávnej expanzie na ďalšie rozvíjajúce sa trhy.

Z hľadiska aktivity v portfóliu sme zvýšili angažovanosť voči tureckým bankám, kde sme zvýšili angažovanosť voči Akbank. Tiež sme zvýšili angažovanosť v ropnom priemysle.

Stále vidíme celkove podstatné dlhodobé zhodnotenie v regióne rozvíjajúcej sa Európy a na Blízkom východe. Ale volatilita pravdepodobne ostane hlavnou charakteristikou vyvíjajúcich sa trhov v regióne, čo posilňuje aj neistota v regióne a globálne trendy likvidity.