Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
November 2005

Východoeurópske akciové trhy po určitom októbrovom oslabení v novembri posilnili. V priebehu mesiaca sa zlepšila nálada na trhu, lebo ceny ropy sa znížili a dôležité ukazovatele kľúčových hospodárstiev boli naďalej optimistické.

Východoeurópsky akciový fond Pioneer mal dobrý výkon a prevýšil ním benčmark. Výber akcií v Maďarsku a v Rusku posilnil výkon. Podvážená angažovanosť v Izraeli bola tiež prospešná. Angažovanosť voči spoločnostiam Gazprom a Sberbank v Rusku pozitívne prospela relatívnym výnosom.

Z hľadiska aktivity portfólia sme sa zúčastnili úvodnej verejnej ponuky Vakiflar Bankasi, z dôvodu lákavého zhodnotenia akcií, silnej klientskej základne a príležitosti rásť. Dôsledkom toho sme zvýšili celkovú angažovanosť voči Turecku.

Vo všeobecnosti naďalej vidíme hlavné dlhodobé zhodnotenie v rozvíjajúcej sa Európe a v regióne Blízkeho východu. Avšak volatilita pravdepodobne ostane hlavnou charakteristikou v regióne rozvíjajúcich sa trhov, čo spôsobuje globálna ako aj regionálna neistota a globálne trendy v likvidite.