Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Máj 2005

Vo všeobecnosti trhy vo východnej Európe a na Blízkom východe v máji mali vysoký výkon.

Počas tohto obdobia výkonnosť portfólia prekonala svoj benčmark. Angažovanosť voči Egyptu, ktorá nie je v benčmarku sa naďalej podieľa na relatívnych výnosoch a takisto aj dobrý výber akcií z Turecka a Českej republiky. Avšak výrazne podvážená pozícia v Izraeli pribrzdila relatívne výnosy a podobne aj prevážená pozícia na ruskom akciovom trhu. Slabý výber akcií v Poľsku poznamenal výnosy. Kvalitný výber akcií v Maďarsku posilnil relatívne výnosy.

Na úrovni akcií pokračujúca vysoká výkonnosť Orascom Construction Industries, kótovanej v Egypte výrazne posilnila výkonnosť. Pozície voči izraelským spoločnostiam Check Point Software a Teva Pharmaceutical takisto prispeli k relatívnym výnosom. Pekné zhodnotenie akcií ruského mobilného operátora VimpelCom mal podiel na relatívnej výkonnosti.

Na druhej strane však maďarská rafinérska spoločnosť MOL bola jednou z najväčších prekážok relatívnej výkonnosti, alebo ich akcie podstúpili korekciu. Podiel v ruskej spoločnosti dodávajúcej ropu Surgutneftgaz tiež oslabil relatívnu výkonnosť.

Odvetvie farmácie, biotechnológií a bankovníctva sú naďalej našimi hlavnými podváženými pozíciami. Portfólio má prevážené pozície v softvéri a službách, v odvetví energie, energetiky a plynárenstva, kde vidíme zvlášť lákavé príležitosti. Na úrovni krajín je Rusko našou kľúčovou preváženou pozíciou a takisto si držíme podstatný podiel v akciách Egypta neuvádzaných v benčmarku. Podvážený podiel máme v izraelských akciách. V súčasnosti držíme neutrálnu pozíciu voči tureckým akciám. Myslíme si, že proces zjednocovania Turecka s Európskou úniou bude pokračovať, napriek nedávnemu referendu vo Francúzsku a Holandsku proti európskej ústave. Priame zahraničné investície do tohto štátu pokračujú.

Naďalej vidíme podstatné dlhodobé zhodnotenie v regióne rozvíjajúcej sa Európy a Blízkeho východu. Avšak volatilita bude pravdepodobne hlavnou charakteristikou vyvíjajúcich sa trhov v tomto regióne, čo spôsobuje aj neistota v regióne a trendy globálnej likvidity.