Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Marec 2005

Východoeurópske trhy zaznamenali v tomto štvrťroku vysoké zisky. Výkonnosť portfólia v priebehu tohto obdobia prekonala benčmark. Podvážená pozícia voči Izraelu naďalej výrazne prospievala výnosom, lebo trh menej vzrástol ako benčmark. Prevážená pozícia voči Rusku prospela relatívnym výnosom. Angažovanosť v Egypte, ktorá nie je uvádzaná v benčmarku mala naďalej pekný výkon a mala hlavný podiel na výkonnosti. Dobrý výber akcií na poľskom trhu tiež prospel relatívnym výnosom. Lenže slabý výber akcií v Rusku a podvážená pozícia portfólia v Jordánsku oslabila relatívne výnosy.

Na úrovni akcií, dobrá výkonnosť spoločnosti Orascom Construction Industries, ktorá je kótovaná v Egypte a poskytuje stavebné práce na celom Blízkom východe, podstatne posilnila relatívnu výkonnosť. Sila Orascom Telecom Holding, ďalšia spoločnosť kótovaná v Egypte a nie je v benčmarku, tiež prospela výkonnosti. Naše podiely v mnohých bankách, vrátane maďarskej OTP, ruskej Sberbank, tureckej Garanti a izraelskej banke Leuimi, posilnili relatívnu výkonnosť., Navyše angažovanosť vo dvoch rafinériách v strednej Európe, v maďarskom MOLe a poľskom PKN tiež posilnili výkonnosť.

Odvetvie informačných technológií, farmácia a biotechnológie (vo veľkej miere sa podieľajú na izraelských akciách) a odvetvie bankovníctva sú naďalej hlavnými podváženými pozíciami. Portfólio je prevážené v energiách, energetike a plynárenstve, kde sa zdajú byť obzvlášť lákavé príležitosti. Na úrovni štátov, kľúčové prevážené pozície predstavuje Rusko a Turecko a zároveň si držíme aj výrazný podiel v egyptských akciách, ktoré nie sú v benčmarku. Máme podváženú podiel v izraelských akciách, čo je v súlade s dlhodobým motívom.

Naďalej vidíme podstatné zhodnotenie v rozvíjajúcej sa Európe a v regióne Blízkeho východu. Volatilita pravdepodobne bude stále hlavnou charakteristikou vyvíjajúcich sa trhov v regióne, čo spôsobuje globálna ale aj regionálna neistota a celosvetový trend likvidity.