Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Júl 2004

Akciové trhy vo východnej Európe a na blízkom východe zaznamenali zmiešaný mesiac, keď benčmark portfólia celkove poklesol.

Portfólio prekonalo počas obdobia výkonnosťou svoj benčmark. Silný výber akcií z Izraela značne posilnil relatívne výnosy. Z hľadiska alokácie aktív, prevážená pozícia voči Rusku stále oslabovala výkonnosť, lebo boj medzi ruskou vládou a spoločnosťou Yukos Oil ťahala ceny za akcie smerom nadol. A lepšia správa je, že výrazná pozícia v Lukoil a Surgutneftegas počas obdobia mala silnú výkonnosť a posilnila relatívne výnosy. Malá pozícia v Egypte taktiež prispela do portfólia, lebo nálada investorov voči krajine sa zlepšila, lebo vnímanie šance na reformu makroekonomiky sa zvýšili.

Ďalšia kapitola v afére Yukos bude dôležitým faktorom nálad investorov v Rusku a na celom území východnej Európy. Nové cenové maximá za ropu na svetových trhoch sú v súlade s našou dlhodobou investičnou myšlienkou rastúceho dopytu po energii vo svete v prostredí relatívne nízkej úrovne kapitálových investícií v odvetví energie. Z toho vyplývajúci dlhodobý tlak na zvýšenie konečných cien by mal byť prospešný podielom vo vzťahu na komodity a najmä v Rusku. To znamená, že strednodobé akcie vo východnej Európe tak ako aj iné svetové trhy pravdepodobne budú tiež zamerané na dopad zo zvýšenia úrokových sadzieb v USA.