Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Jún 2004

Akciové trhy vo východnej Európe mali v priebehu rozkolísaného obdobia ťažkosti. Ako Rusko tak aj Turecko prudko pokleslo, ale väčšina ostatných trhov, kde portfólio investovalo, zaznamenalo počas tohto obdobia solídne výnosy.

Portfólio malo počas uvedeného obdobia nižšiu výkonnosť ako je benčmark. Prevážená pozícia v Rusku bola brzdou relatívnym výnosom, lebo pokračujúci boj medzi ruským prezidentom Vladimírom Putinom a domácimi oligarchami a k tomu zmätok v bankovníctve ťahal ceny dolu. Avšak prísny výber akcií pomohol zlepšiť výkonnosť našej angažovanosti v Rusku a a prísny výber izraelských akcií zlepšil výnosy. Po poklese začiatkom štvrťroka Turecko v júni výrazne posilnilo, keďže rástol optimizmus, že krajine stanovia dátum začiatku rokovaní o členstve v EÚ a takisto z dôvodu lepších údajov o výkone ekonomiky ako sa očakávalo.

Naďalej kľúčovou dlhodobou investičnou otázkou bude globálny nedostatok kapitálových investícií v odvetviach ropy a energetiky a rastúci dopyt na celom svete. Z toho vyplývajúci tlak nahor na konečné ceny, by v rámci času mal oživiť hodnotu mnohých ruských spoločností. Avšak počas nasledujúcich niekoľkých mesiacov, podobne ako aj iné trhy globálne, akcie z východnej Európy môžu sa aspoň čiastočne ešte orientovať na vplyv rastu úrokových sadzieb USA a spomalenie ekonomického rastu v Číne.