Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Apríl 2004

Východoeurópske akciové trhy sa v apríli rozpredali. Trhy sa oslabili, lebo investori diskontovali najvyššie úrokové miery v Spojených štátoch a takisto aj z dôvodu možného spomalenia globálnej ekonomickej aktivity. Navyše vyhlásenia čínskych predstaviteľov ohľadom úsilia zvládnuť domácky hospodársky rast a zabrániť prehriatiu hospodárstva mali opačný účinok na náladu investorov na rozvíjajúcich sa trhoch. Rusko a Turecko patrilo v apríli medzi trhy s najhoršou výkonnosťou v regióne.

Portfólio malo v apríli horšiu výkonnosť ako je benčmark. Veľká časť slabej výkonnosti bola dôsledkom neobvyklých pohybov cien u pár veľkých podielov za posledné dva dni uvedeného obdobia. Tento slabý výkon sa v prvých dňoch mája vo veľkej miere napravil.

Prevážená pozícia v Rusku, konkrétne angažovanosť v ropnom odvetví mala negatívny vplyv na výnosy portfólia. Ale naďalej nás povzbudzujú vyhliadky ruských akcií. Tento trh podporujú vysoké ceny ropy, lákavé zhodnotenie akcií a zlepšujúce sa základy hospodárstva. Naša podvážená pozícia na izraelskom trhu taktiež neprospela relatívnej výkonnosti, lebo Izrael počas mesiaca mal lepšiu výkonnosť ako trh celkom.

Východoeurópske trhy pravdepodobne naďalej budú nestále, pokiaľ bude pretrvávať rast úrokových sadzieb v Spojených štátoch a spomaľovanie rastu hospodárstva v Číne. Avšak akcie v regióne stále podporuje lákavé zhodnotenie a nachádzame veľa spoločností, ktoré ponúkajú dobrý potenciál rastu.