Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Január 2004

Akciové trhy vo vznikajúcom európskom regióne skončili v januári v pozitívnej oblasti.

Dosiahli sme určité zisky z našej preváženej angažovanosti v Turecku, ale náš celkovo povzbudzujúci pohľad na trh ostáva nezmenený. Hospodársky výhľad v Turecku je pozitívny. Nízke úrokové miery pomáhajú zvyšovať domáci dopyt v ekonomike. Naďalej máme starosti z ďalšej volatility trhu.

Za toto obdobie sme zvýšili našu pozíciu v Izraeli. Sme povzbudení vyhliadkami tohto trhu, nakoľko sa zdá, že krajina sa dostáva zo svojich hospodárskych problémov. Miestna mena sa oslabila k euru a dôsledkom toho sa zvýšila konkurencieschopnosť exportu krajiny. Izraelská Centrálna Banka tiež pokračuje v znižovaní úrokových mier. Kúpili sme podiel v Orbotech, vedúcom výrobcovi zariadení na optickú kontrolu.

Za január bol pozitívnym pre výnosy portfólia úspešný výber akcií v Poľsku. Cena akcií KGHM, kľúčového podielu v portfóliu, náhle stúpla dôsledkom oživenia cien medi, slabého zlotého a trhových správ o fúzii a akvizičnej činnosti obklopujúcich jedného z jeho veľkých akcionárov. Sme naďalej obozretní pokiaľ ide o vyhliadky stredoeurópskych trhov, keďže hodnotenia akcií sú tu menej presvedčivé v porovnaní s ostatnými trhmi v regióne.

Celkovo veríme, že akcie vo Východnej Európe predstavujú potenciál ďalšieho rastu vzhľadom na zlepšujúce sa ekonomické prostredie.