Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
August 2003

Objavujúce sa európske trhy sa prudko vzchopili počas mesiaca. Zisky z ceny akcií v regióne predstihli zisky na mnohých rozvinutých trhoch. Poľsko, Rusko a Turecko boli medzi krajinami s najvyššou výkonnosťou, zatiaľ čo Česká republika a Izrael tiež zaregistrovali zisky.

Silná výkonnsť Turecka bola pozitívnou pre výnosy portfólia, nakoľko sme zostali nadvážení na tomto trhu. Naša angažovanosť v Rusku tiež prispela pozitívne k výkonnosti portfólia. Avšak na negatívnej strane, podvážená angažovanosť portfólia na maďarskom trhu, ktorý podal zlepšený výkon, ubrala z relatívnej výkonnosti. Naše veľké portfóliové pozície boli zachované počas mesiaca. Zostali sme podvážení na stredoeurópskych trhoch Maďarska a Českej republiky. Zatiaľ čo tieto trhy získali v pribeho obdobia, zaujímame sa o ich budúci výhľad rastu. Makroekonomické prostredie v oboch krajinách ostáva neisté a mnoho domácich spoločností zažíva pomalý rast. Zachovali sme si svoju nadváženú angažovanosť na tureckom trhu, ktorý ostáva jedným z najatraktívnejšie oceňovaných v regióne. Sme tiež naďalej povzbudení výhľadmi izraelského trhu. Izrael je citlivý na americkú ekonomiku a mohol by profitovať z investorského optimizmu v oživenie ekonomického rastu USA.

Z krátkodobého hľadiska dbáme o riziko ďalšej volatility trhu, keďže investori môžu pozerať na konsolidáciu ziskov. Napriek tomu veríme, že vlastné imania v regióne sú naďalej podporované závažnými zhodnoteniami akciových trhov na mnohých trhoch a vysokými úrovňami finančnej liquidity.