Amundi Funds II - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Jún 2003

Východoeurópske akciové trhy sa tešili silným ziskom počas štvrťroka. Rýchly koniec vojny v Iraku pomohol znížiť vysokú úroveň neistoty investorov a odporu riskovať. Zlepšený postoj trhu a zvýšená finančná likvidita tiež pomohli podporiť zisky pre akcie v regióne.

Počas štvrťroka sme zvýšili našu angažovanosť v Izraeli, kde ocenenia akcií sú vo všeobecnosti atraktívne. Zachovali sme však našu podváženú pozíciu na trhu. Vzhľadom k mimoriadne silnému výkonu na tomto trhu bola naša celková podvážená pozícia negatívna pre relatívne výnosy. Naša podvážená pozícia v sektore ruskej enegretiky a plynárenstva sa tiež ukázala ako negatívna pre výkon portfólia. Naopak naša podvážená pozícia v Maďarsku bola pozitívna, keďže tento trh vyakzoval slabé výkony. Na začiatku obdobia naše aktíva v ruských ropných spoločnostiach získali po správach o navrhovanej fúzii dvoch vedúcich ropných spoločností v krajine Yukos a Sibneft. Počas obdobia sme zvýšili našu nadváženú angažovanosť v Turecku, kde ocenenia zostávajú atraktívnymi a rozmach trhu sa zlepšuje. Ostatné zmeny boli relatívne malé a zahrnovali malé zníženie našich nadvážených pozícií v Rusku a v Českej republike a nárast mašej podváženej pozície v Maďarsku.

Celkovo, napriek rizikám a výzvam, ktoré pred nami ležali, veríme, že akcie v regióne budú naďalej podporované závažnými hodnotenami akciového trhu a vysokou úrovňou finančnej likvidity.