Amundi Funds II - Commodity Alpha
December 2008

Prehlbujúca sa globálna finančná kríza sa prejavila na svetových trhoch s komoditami tak, že zaznamenali za rok 2008 straty. Tak sa stalo aj s Pioneer Funds – Commodity Alpha. Uvoľnenie špekulatívnych investícií a obavy z rastu vo svete viedli investorov v treťom a štvrtom štvrťroku k odpredaju podielov v komoditách.

Na pozadí tejto volatility akú sme virtuálne ešte nezaznamenali, naša stratégia od svojho založenia vo februári 2008, podala nadpriemerný výkon v porovnaní so širším komoditným trhom. Schopnosť zaviesť dlhé alebo krátke stratégie sa ukázali ako obzvlášť prospešné, hlavne počas veľmi ťažkých mesiacov júla a októbra. Okrem toho angažovanosť v menších komoditách mala lepšie výsledky ako bežný trh s komoditami. Naša relatívne silná stratégia zaznamenala straty v súlade s trhom, kým naša základná stratégia poklesla výrazne viac.

Na úrovni agregovaného portfólia, sme si vo všeobecnosti držali podváženú pozíciu v energetike, hlavne v zemnom plyne a mierne krátku pozíciu v priemyselných kovoch a mäkkých komoditách. Hlavne pri zemnom plyne a priemyselných kovoch boli smerom ku koncu roka prudké korekcie a vďaka tomu nastavenie prospelo výnosom portfólia. Pri mäkkých komoditách, kľúčová prevážená pozícia v sójových bôboch sa ukázala od svojho založenia ako zisková vďaka relatívne nezlomným výsledkom.

Tak zatiaľ stratégia naplnila naše očakávania. Ako ukázalo naše záložné testovanie, dosiahnutý výkon ukázal, že stratégia má najlepšie výsledky, či už klesajú alebo trvale rastú trhy s komoditami, keďže môžu mať tendenciu pri veľmi silných trhoch smerujúcich nahor mať slabý výkon. S nástupom do roka 2009 si držíme maximum z možnej angažovanosti v dlhej alebo krátkej stratégii, aby sme chránili aktíva pred volatilnými podmienkami na trhu. Prístup k investovaniu v súčasnosti uprednostňuje poľnohospodárske komodity, a zároveň máme krátke pozície v rope a priemyselných kovoch.