Amundi Funds II - Commodity Alpha
September 2008

Ako júl a august, september bol charakterizovaný výrazným poklesom cien. Náš referenčný index DJ – AIG komoditný index TR, stratil viac ako 11%. Straty sa tiahli všetkými sektormi, okrem zlata, ktoré v úlohe barometra krízy stúplo o viac ako 5%. To od začiatku roka k dnešnému dňu tiež tlačilo index do mínusových oblastí.

Odvetvie energetiky zaznamenalo straty v dvojciferných číslach v širšej miere, pričom surová ropa poklesla o 13%, benzín o 12% a zemný plyn o 11%. Nízka úroveň zásob a pokles výroby spôsobené škodami po hurikáne boli potlačené znížením angažovanosti a očakávaním krízy dopytu z dôvodu ekonomických následkov finančnej krízy. Podobne ceny kovov značne poklesli.

Hoci Pioneer Funds – Commodity Alpha neunikol tomuto trendu, mal vyšší výkon ako benchmark. To sa dá čiastočne pripísať krátkej pozícii pri zemnom plyne, ktorý viac ako vyrovnal preváženú pozíciu pri rope a benzíne. Portfólio takisto prinieslo značný dobrý výkon prostredníctvom podváženej pozície v kovoch. Avšak poľnohospodárske odvetvie malo slabý výkon, lebo sklamali výrazne prevážené podiely v sójových bôboch.

Náš cieľ je prevýšiť index AJ AIG Commodity TR počas cyklu s pomocou kvantitatívne vedeného výberového procesu. Investície do derivátov odrážajúce indexy, navrhnuté nami, zaisťujú želanú angažovanosť v komoditách. V niektorých prípadoch, zloženie indexu a portfólia sa môže výrazne odlišovať z hľadiska váh a výberu cenných papierov. Zložka peňažného trhu obsiahnutá v indexe sa robí cez investície na peňažnom trhu denominované v US dolároch.

Trend budúcich cien určuje priebeh a výsledok súčasnej úverovej krízy. Hoci scenár, v ktorom ceny sa držia na svojej súčasnej úrovni, sa dá dosiahnuť z pohľadu fundamentov, následky činiteľa averzia k riziku/požiadavky na hotovosť, nemôžu byť určené. Trh musí získať jasnejší obraz o následkoch úverovej krízy predtým ako môžeme očakávať návrat cien do pokojnejších oblastí.