Amundi Funds II - Commodity Alpha
Jún 2008

Pre komodity sa jún prejavil ako mimoriadne silný mesiac. Na konci referenčný index zaznamenal výnosy vyššie ako 9%. Trvalo slabý US dolár, rastúce obavy z trendu inflácie a nakupovanie na konci štvrťroka prispeli k dobrým výsledkom. V odvetví energetiky vo všeobecnosti panovala veľmi býčia situácia. Ceny za ropu sa šplhali do rekordných výšok. V poľnohospodárstve boli kľúčovými činiteľmi záplavy na strednom západe Spojených štátov. Očakávaný schodok pri obilí a veľký tlak na ceny ropy opäť vo väčšej miere nasmerovali pozornosť na výrobu etanolu na báze cukru. Bavlna posilnila o 7% a káva stúpla o viac ako 12%. Odvetvie nerastných surovín predstavovalo rôznorodý obraz. Posilnenie cien povzbudené technickými reakciami a zastavením cien z dôvodu závislosti odvetvia na celkových trendoch hospodárstva boli kľúčovými činiteľmi.

Výkonnosti Pioneer Funds – Commodity Alpha sa nepodarilo udržať si tempo s vývojom v júni. To bolo z dôvodu dlhej/krátkej stratégie, ktorá prirodzene vyplývala z podpriemerného výkonu pri takých silných podmienkach. Hlavným zdrojom podpriemernej výkonnosti bola mierne krátka duračná pozícia pri zemnom plyne, cukre a káve. Neboli plne vyrovnané prevážením pri rope. Odvetvie priemyslu kovov malo dočasne podváženú pozíciu, malo mierne kladný podiel na celkovej výkonnosti portfólia.

Zdá sa, že prevažujúca volatilita v odvetví energetiky bude v blízkej budúcnosti pokračovať. Po prudkom náraste ceny ropy v nedávnych týždňoch sa nevylučujú korekcie boli by dokonca želateľné. Odvetvie kovov bude pravdepodobne naďalej ovplyvnené všeobecnými ekonomickými obavami a to vedie v súčasnosti k rôznorodej výkonnosti. Poľnohospodárstvo, sejba a rast jednotlivých obilnín bude naďalej s napätím sledované.