Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Január 2009

Index S&P 500 klesol v januári o 8% (vo vyjadrení v amerických dolároch), pričom trh podporil najmä sektor sieťových odvetví a zdravotníctva. Finančný sektor naopak zoslabol.

Výkonnosť fondu v januári podporil najmä prezieravý výber akcií v spotrebiteľskom sektore a nižšia váha priradená finančnému sektoru. Obchodná sieť Walgreen najviac prispela k januárovému výsledku, keďže došlo k oživeniu ceny akcií tejto spoločnosti oproti predchádzajúcemu obdobiu. Pozitívny vplyv na výkonnosť fondu mal aj dôraz na sektor výroby potravín, keďže viacero potravinárskych spoločností si polepšilo a ďalšie sa v januári blížili k rastu. Nižšia váha finančného sektora a najmä najvýznamnejších bánk podporila relatívne vyššiu výkonnosť. Na druhej strane uzatváranie pozícií so ziskom zo strany investorov v prípade niektorých najvýznamnejších spoločností v našom portfóliu mierne stlačilo výkonnosť fondu smerom nadol. Výber akcií v sektore informačných technológií bol najviac zodpovedný za odklon výkonnosti fondu od benchmarku. Príčinou bol najmä pokles cien akcií výrobcu mobilných telefónov Nokia a výrobcu kopírovacích strojov Canon.

V januári pribudli do portfólia Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund dve spoločnosti pôsobiace v sektore zdravotníctva – Johnson & Johnson a Alcon, spoločnosť pôsobiaca v oblasti očnej starostlivosti. Z hľadiska fundamentálnych faktorov ide v obidvoch prípadoch o zdravé spoločnosti, ktoré nie sú citlivé na ekonomické cykly. Štyri relatívne menšie pozície v maloobchodnej sieti J.C. Penney, ťažobnej spoločnosti Xstrata, SunTrust Banks a Bank of America boli odpredané v dôsledku znepokojivého vývoja fundamentálnych ukazovateľov vzhľadom na negatívny makroekonomický vývoj.

Výhľadovo očakávame zotavenie ekonomiky a trhov niekedy v priebehu jedného alebo dvoch rokov. Pri súčasných trhových hodnotách podnikov existuje potenciál pre budúce atraktívne výnosy. Vyhľadávame kandidátov na nákup, ale zameriavame sa iba na spoločnosti, ktoré nebudú potrebovať podporu, výpomoc alebo záchranu zo strany vlád, aby preklenuli toto zložité obdobie. Spoločnosti, ktoré dokážu zvládnuť ťažké obdobie budú v najlepšej pozícii pre dosiahnutie ziskovosti, keď sa ekonomika začne zotavovať.