Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
November 2008

Americký akciový trh v novembri klesol. Sektor financií bol sektorom s najhoršou výkonnosťou a sektory informačných technológií a materiálov tiež klesli. Tri sektory, telekomunikačné služby, energetika a plynárenstvo a energie, vykázali zisky.

Výber akcií v sektoroch materiálov a tovaru krátkodobej spotreby bol najväčšou brzdou výnosov Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund v priebehu novembra. Výnosom najviac pomohol výber akcií v sektore financií; tiež pomohlo naše podváženie v sektore. Podvýkonnosť portfólia v sektore financií bola zväčša ovplyvnená našim značným podvážením bánk peňažných centier. Takmer nulový výnos poisťovateľa Chubb bol tiež nápomocný.

Výnosy v sektore materiálov boli stiahnuté dole ťažobnou spoločnosťou Rio Tinto, ktorá prudko klesla, keď BHP Billiton stiahol svoju ponuku na prevzatie firmy.

V sektore tovaru krátkodobej spotreby potravinárske spoločnosti Campbell Soup, H.J. Heinz a Kellogg, ktoré predtým podali lepší výkon ako trh, podali podvýkonnosť. Túto podvýkonnosť pripisujeme predajným „hitom“ ostatných investorov investovať do spoločností, ktoré prudšie klesli. Podobne naše pozície v spoločnostiach zdravotníckych zariadení a železničných spoločnostiach ako aj naše podváženie v sektore energií, ktoré pomohlo relatívnej výkonnosti začiatkom roka, boli v novembri miernou brzdou.

Do portfólia neboli pridané žiadne nové mená a žiadne neboli predané v novembrovom obchodovaní.

Výhľadovo hľadáme stavebné kamene prípadného ekonomického zotavenia, ktoré boli uvedené do života. Hľadáme firmy, ktoré sa angažujú v znižovaní nákladov, ktoré vytvoria silný rast zisku, keď sa ekonomika zotaví, ale čas zotavenia je ešte stále málo zreteľný. Vidíme iných investorov predávať defenzívne firmy, aby kúpili akcie spoločnosti vo veľkých ťažkostiach, ktoré sa zdajú „lacné“. Nemáme v úmysle nasledovať túto stratégiu a naďalej sa zameriavame na spoločnosti s takou bilanciou, ktorá je schopná prežiť trvajúcu recesiu bez spoliehania sa na vládnu pomoc.