Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Október 2008

Americký akciový trh odpredal takmer 25% za prvé tri týždne októbra pred zotavením sa ku koncu mesiaca so 17% stratou. Len indexový sektor telekomunikačných služieb klesol menej než 10%; Najväčšie straty mali financie a materiály.

Výber akcií aj rozhodnutia o sektorovom vážení pomohli októbrovým výnosom. Výber akcií vo financiách, priemysle a energiách najviac prospel výnosom, kým výber akcií v materiáloch bol najväčším jednotlivým uberateľom z výnosov. Vo financiách sme sa opäť vyhli mnohým akciám s najhoršou výkonnosťou a profitovali sme z našej pozície v poisťovateľovi Chubb. Výsledkom v energiách pomohlo to, že sme sa vyhli spoločnostiam ropných služieb, ktoré prudko klesli spolu s cenami ropy. Výber v priemysle bol podporený našim dôrazom na železnice, kým výber v materiáloch bol zbrzdený našim zameraním sa na ťažobné spoločnosti. Preváženie v tovaroch krátkodobej spotreby a podváženie vo financiách tiež pomohli výnosom.

Pridali sme dve nové mená do Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund a tri sme v priebehu októbra predali. V zdravotníctve sme predali Zimmer Holdings, zatiaľ čo sme kúpili Stryker a v informačných technológiách sme predali Dell a pridali IBM. V každom prípade pohyby na trhu vytvorili príležitosti na obchodovanie pri relatívnej hodnote. Predali sme tiež poisťovateľa MetLife na základe obáv o fundamenty a relatívnu hodnotu.

I keď sú úverové trhy pod tlakom, ekonomika je v recesii a súčasné vyhliadky sú znepokojujúce, ponechávame si naše dlhodobejšie zameranie, aj keď je to obtiažne. Náš výhľad sú tri, alebo štyri roky a myslíme si, že ekonomika USA sa za toto obdobie zlepší. Existuje mnoho spoločností, ktoré prežijú recesiu a ich súčasná cena momentálne predstavuje veľmi atraktívne hodnoty. Naďalej sa zameriavame na analýzu jednotlivých spoločností smerom zdola nahor a na to, čo robia, aby pre seba z dlhodobého hľadiska vytvorili rastové príležitosti. Stále si myslíme, že existuje mnoho dôvodov robiť si veľké nádeje v USA a vložiť veľkú dôveru do jej investičných príležitostí aj keď súčasné podmienky vyžadujú trpezlivosť a statočnosť.