Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
September 2008

Rozhodnutia o výbere akcií aj o sektorových váženiach pomohli výnosom tretieho štvrťroka Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund. Výnosy najviac profitovali z dobrého výberu akcií vo financiách, pričom výber v tovare krátkodobej spotreby a v energiách tiež významne pomohol. Výnosom tiež pomohlo aj to, že sme boli dosť podvážení v energiách obzvlášť v akciách energetických služieb, ktorých cena klesla, lebo klesli ceny ropy.

Náš konzervatívny prístup k sektoru financií vytvoril výsledky tretieho štvrťroka, ktoré boli značne nad indexom, nakoľko naše podiely v bankách priniesli výnos takmer 40% za štvrťrok a naše pozície v poisťovniach prekonali sektorový index o viac než 20%.

Naše veľké pozície v ťažobných spoločnostiach boli významnou brzdou výnosov tretieho štvrťroka. Tieto akcie mali silnú výkonnosť, nakoľko ceny komodít rástli, ale prudko klesli v priebehu tretieho štvrťroka, lebo ceny komodít klesli. Ďalšími významnými uberateľmi z výkonnosti boli vo všeobecnosti spoločnosti, ktoré čelia rýchlo sa zhoršujúcemu prevádzkovému prostrediu.

Krátkodobé vyhliadky ostávajú nejasné a pokračujeme v sledovaní vyvíjajúcej sa finančnej krízy a dopadu úverovej tiesne na ekonomiku. Nevieme kedy sa vývoj obráti a akým tempom sa ekonomika zlepší. Vidíme však isté zlepšenie na trhu s bývaním, s dobrým dopytom po bytoch a momentálne nižších cenách. Spotrebiteľ nie je mŕtvy, hoci viac šetrí a nedôveruje.

Myslíme si, že je dôležitejšie, že mnoho akcií sa predáva za výhodné ceny v porovnaní s vyhliadkami na niekoľko rokov dopredu. Náš výhľad je vždy dlhodobý a ostávame optimistickí v dlhodobých vyhliadkach nášho portfólia.

I keď sme uprednostňovali v predchádzajúcich niekoľkých rokoch veľké, nadnárodné spoločnosti, teraz sa viac zameriavame na spoločnosti orientované na USA. Zaujímajú nás tiež spoločnosti zrazené dolu v sektoroch priemyslu, materiálov a energetiky a plynárenstva.

Stále máme podindexovú angažovanosť v sektoroch energií a financií. Nižšie ceny však robia hodnotenie oveľa atraktívnejším a hľadáme v sektore výhodné ceny.