Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Jún 2008

Výnosy Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund v druhom štvrťroku profitovali z najúspešnejšieho výberu akcií v sektore priemyslu, pričom aj výbery v sektoroch financií, spotrebného tovaru a materiálov prispeli. Sektorové váženia boli brzdou výnosov, lebo zníženie kvôli nášmu podváženiu v energiách viac než vyvážilo nárast z nášho podváženia vo financiách.

Výnosy v priemyselnom sektore profitovali z našej orientácie na železničné akcie, ktoré sú príjemcami silného dopytu po komoditách. Podobne výnosom v sektore materiálov pomohlo naše zameranie sa na ťažobné spoločnosti.

Naše podváženie v sektore financií, rozhodnutia o odvetvových váženiach v rámci sektora a výber akcií smerom zdola nahor pridali hodnotu v druhom štvrťroku. Celkovo sme sa vyhli akciám, ktoré najviac klesli a vo väčšine odvetví sme vlastnili akcie, ktoré prekonali svojich odvetvových rivalov.

Ostávame opatrní pokiaľ ide o trh v blízkej budúcnosti. Rast výnosov bude pravdepodobne prémiou v nasledujúcom roku. I keď máme na zreteli súčasné trhové podmienky, hľadáme akcie s dlhodobým horizontom a odhadujúc zárobkovú schopnosť roky dopredu, dokedy si myslíme a očakávame, že budeme uprostred ďalšej ekonomickej a ziskovej expanzie.

Ostávame prevážení v sektoroch materiálov a priemyslu, nakoľko globálny dopyt po komoditách ostáva silný a očakávame, že dopyt po širokej škále priemyselných kovov ostane silný dosť dlhé obdobie. Sme naďalej značne podvážení v energiách, najmä v producentoch ropy. Existuje silná dlhodobá špekulácia na vzostup akcií, ale spoločnosti môžu zápasiť so zvýšením výnosov v najbližšej dobe, vzhľadom na rastúci tlak nákladov.

Budeme naďalej mať podindexovú angažovanosť v sektore financií, vyhýbajúc sa najmä bankám peňažných centier a firmám Wall Street, kvôli bilančným rizikám a obavám, že ich zisková schopnosť sa trvalo zhoršila.