Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Apríl 2008

Rozvrat finančného sektora stlačil ceny akcií dolu za šesť mesiacov končiacich 31. marcom. S&P 500 Index v apríli stúpol vďaka sektorom energií a informačných technológií, kým sektory tovarov krátkodobej spotreby a zdravotníctva zaostávali.

V tomto prostredí, sektorová vyváženosť Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund, obzvlášť podváženie energií a preváženia v tovaroch krátkodobej spotreby a priemysle, boli hlavnou brzdou pre výkonnosť; výber cenných papierov celkovo zvýšil v apríli hodnotu. K významne pozitívnym individuálnym prispievateľom patrili poisťovateľ SAFECO (predmet ponuky na prevzatie); farmaceutická spoločnosť Schering-Plough (oživujúca sa z predchádzajúcich týždňov); ťažiteľ Rio Tinto; a naše podiely v železnici.

Výrobca mobilných telefónov Nokia, ktorá bola v apríli dolu kvôli neuspokojivým výnosom, bola najväčším individuálnym znižovateľom výkonnosti. Porovnania s Indexom tiež utrpeli, lebo Apple a Google, ktoré sme nemali v portfóliu, ožili po zaostávaní v prvom štvrťroku. K ďalším kľúčovým znižovateľom aprílových výnosov patrili spoločnosti tovarov krátkodobej spotreby Walgreen a Colgate-Palmolive a zdravotnícka spoločnosť Roche Holding. Všetci traja podali v prvom štvrťroku veľmi silné výkony.

Mierna aprílová obchodná aktivita mala za následok trochu zvýšenú angažovanosť v sektoroch spotrebného tovaru a priemyslu a trochu zníženú angažovanosť v sektoroch informačných technológií a tovarov krátkodobej spotreby.

I keď krátkodobé vyhliadky ostávajú neisté budeme sa naďalej zameriavať na hľadanie dobre riadené, dobre umiestnené a atraktívne hodnotené jednotlivé spoločnosti pri použití dlhodobého investičného horizontu. Veríme, že naša trpezlivosť, investičná stratégia založená na hodnote a ovplyvnená prieskumom bude mať naďalej význam vzhľadom na dlhodobé vyhliadky. Taktiež si myslíme, že v nadchádzajúcich mesiacoch budú nejaké atraktívne investičné príležitosti.