Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Február 2008

Obavy úverových trhov a ekonomiky naďalej silno ovplyvňovali trhy v priebehu februára pričom slabé výkony na konci mesiaca stláčali S&P 500 Index do strát. Sektorom z najhoršou výkonnosťou boli financie, ktoré boli v januári jedným z najsilnejších sektorov. Energie, ktoré v januári zaostávali, vo februári viedli.

Vo februári výnosy Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund profitovali z dobrého výberu akcií najmä v sektoroch materiálov a zdravotníctva. Výber v informačných technológiách, tovaroch krátkodobej spotreby a financiách tiež významne prispeli.

K najväčším individuálnym prispievateľom k februárovej výkonnosti patril výrobca energie Apache, ktorý stúpol o viac než 10% už druhý po sebe idúci mesiac, keď profitoval z vyšších cien ropy spolu s ťažobnými a metalurgickými spoločnosťami Rio Tinto a Alcoa a farmaceutickou spoločnosťou Schering-Plough, z ktorých každá v januári zaostávala.

Výsledky finančného sektora odzrkadľovali vyhýbanie sa Wall Streetu a menám investičného bankovníctva. V informačných technológiách sme dosiahli zisky z pozícií v Hewlett-Packard, Canon a Applied Materials. Výsledky tovarov krátkodobej spotreby nad úrovňou benčmarku odzrkadľovali náš dôraz na potravinárske spoločnosti (Kraft, Hershey, HJ Heinz, Campbell Soup a General Mills), z ktorých každá vykázala mierne zisky. Rozhodnutia o sektorovom vážení mierne prispeli k relatívnym výnosom pričom profit z preváženia v materiáloch a podváženia vo financiách boli čiastočne vyvážené zníženou výkonnosťou energií.

Hospodárske vyhliadky a vyhliadky trhu na najbližších dvanásť mesiacov sú neisté. Zatiaľ čo takzvaný „soft landing“ bol najrozšírenejším odhadom niekoľko málo mesiacov, obavy z recesie, alebo niečoho horšieho sa stávajú častejšími. Čeliac tejto neistote budeme sa radšej naďalej zameriavať na hľadanie dobre riadených, dobre umiestnených a atraktívne hodnotených spoločností radšej než sa snažiť predpovedať budúcnosť, alebo menovať trhové maximá a minimá. Veríme, že naša trpezlivá investičná stratégia založená na hodnote a prieskume má naďalej zmysel vzhľadom na dlhodobé vyhliadky. Myslíme si, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa vyskytnú nejaké atraktívne investičné príležitosti.