Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Január 2008

Obavy z úverových trhov mierne poľavili, ale obavy z recesie sa v januári dostali do popredia, s prudkým výpredajom globálnych akciových trhov pred nedávnym zotavením pomohli S&P 500 skrátiť na polovicu svoje straty za mesiac. V rámci Indexu S&P 500 klesol každý sektor. Sektormi S&P 500 s najlepšou výkonnosťou boli, pravdepodobne prekvapujúco, financie a spotrebný tovar, kým najviac poklesli informačné technológie a energie.

Výnosy Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund profitovali z dobrého výberu akcií v priebehu januára najmä v sektoroch spotrebného tovaru, zdravotníctva a informačných technológií. K hlavným prispievateľom v týchto sektoroch patrili Zimmer Holdings a Becton Dickinson, malopredajcovia Target a Lowes a výrobca mobilných telefónov Nokia. K významným prispievateľom v ostatných sektoroch patrili železničná spoločnosť Norfolk Southern, Delta Airlines a dve banky Zions Bancorp a Sun trust, z ktorých každá vykázala dvojciferné zisky nakoľko trhy s nadmerným množstvom predajných pozícií ožili. Rozhodnutia o sektorových váženiach tiež prispeli mierne k relatívnym výnosom.

Najvýznamnejšími uberateľmi z januárových výnosov boli naše podváženie vo financiách a výber akcií v tovaroch krátkodobej spotreby a materiálov.

Ekonomické a trhové vyhliadky sú na ďalších dvanásť mesiacov neisté. Zatiaľ čo takzvaný „soft landing“ (ekonomický rast dostatočný na to, aby sa predišlo recesii) bol najčastejšou predpoveďou pred niekoľkými mesiacmi, obavy z recesie, alebo niečoho horšieho sa stávajú čoraz bežnejšími. Čeliac tejto neistote budeme sa naďalej zameriavať na hľadanie dobre riadených, dobre umiestnených a atraktívne zhodnocovaných jednotlivých spoločností skôr než na snahu predvídať budúcnosť, alebo určovanie vrcholov a dna trhu. Veríme, že naša trpezlivá investičná stratégia založená na hodnote a riadená prieskumom bude naďalej zmysluplná vzhľadom na dlhodobé vyhliadky. Tiež si myslíme, že v nadchádzajúcich mesiacoch bude niekoľko atraktívnych investičných príležitostí.