Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
December 2007

Obavy z trhu s bytmi a s úvermi a riziko recesie viedli k nižším výnosom štátnych dlhopisov a cenám akcií v priebehu štvrtého štvrťroka.

Neuspokojivé výsledky v sektoroch tovarov krátkodobej spotreby a spotrebného tovaru boli hlavnými znižovateľmi výkonnosti Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund štvrtého štvrťroka. Výsledky v sektore tovarov krátkodobej spotreby boli poškodené tromi faktormi: potravinárske spoločnosti utrpeli zo stúpajúcich cien komodít, naša chýbajúca angažovanosť v tabakových spoločnostiach a (zriedkavý) výpadok zisku reťazca lekární Walgren. Výsledky v sektore spotrebného tovaru boli znížené našou angažovanosťou vo viacdruhových malopredajcoch, nakoľko investori vypredali cyklicky citlivé mená.

Značné podváženie finančného sektora ako aj výber akcií smerom zdola nahor v rámci sektora pomohli výkonnosti štvrtého štvrťroka. Niekoľko podielov vykázalo solídne zisky a celkovo sme sa vyhli masakru na Wall Street, hoci sme boli poškodení niektorými angažovanosťami v regionálnych bankách. Obzvlášť silnými individuálnymi prispievateľmi boli výrobca poľnohospodárskych zariadení Deere a ťažobný konglomerát Rio tinto.

Obchodovanie štvrtého štvrťroka rezultovalo v zvýšenej angažovanosti v už prevážených sektoroch materiálov a priemyslu a zníženej angažovanosti v už podváženom sektore financií. Napriek spomaľujúcej sa ekonomike USA, globálny dopyt po komoditách ostáva značne silný. Stále vidíme sektor financií kriticky, pričom zdôrazňujeme fundamentálnu kvalitu a schopnosť viesť si dobre v stresovom období pri našich kritériách výberu akcií.

Hospodárske a trhové vyhliadky v nasledujúcich dvanástich mesiacoch sú neisté. Zatiaľ čo takzvané „mäkké pristátie“ bolo najrozšírenejšie používanou predpoveďou pred niekoľkými mesiacmi, obavy z recesie sa stávajú bežnejšími. Porovnania výnosov by mohli byť zložité v nasledujúcich niekoľkých štvrťrokoch. Stále sa zameriavame na identifikovanie dobre riadených, dobre umiestnených a atraktívne hodnotených jednotlivých spoločností.