Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
August 2007

Sektorové výnosy boli v auguste husto natlačené. Sektor informačných technológií, tovarov krátkodobej spotreby a zdravotníctva viedli trh, zatiaľ čo materiály, telekomunikačné služby a priemysel zaostávali.

Firmy finančných služieb prepojené s hypotekárnym trhmi znížili výnosy Pioneer Funds - U.S. Pioneer Fund v auguste, kým “reálna ekonomika” a výrobné firmy celkovo pomohli. Ďaleko najväčším jednotlivým uberateľom z augustových výnosov bol McGraw-Hill, kvôli v auguste klesol kvôli obavám týkajúcim sa jeho vlastníctva agentúry na hodnotenie obligácií Standard and Poors. V sektore bankovníctva National City Bank a State Street Bank tiež poškodili výnosy. Naše najlepšie absolútne a relatívne výsledky pochádzajú zo sektorov priemyslu a informačných technológií na čele s výrobcom poľnohospodárskych zariadení Deere a výrobcom mobilných telefónov Nokia, z ktorých každý mal silné prevádzkové výsledky.

Počas augustového obchodovania sme kúpili Corning, špičkového svetového výrobcu káblov vláknovej optiky a vedúci dodávateľ sklenených substrátov pre ploché obrazovky. Obchodné podmienky sú dobré a slabé ceny nám dávajú dobrú príležitosť pre vstupné ceny. Predali sme našu pozíciu v energetickej spoločnosti Pioneer Natural Resources.

Krátkodobé vyhliadky sú nejasné, pri stúpajúcom riziku, že problémy úverového trhu môžu spomaliť reálnu ekonomiku a pri kolísavom a krehkom postoji investorov. Sústreďujeme sa na dlhodobejšie vyhliadky, kde vyzerajú výnosy stále sľubné, najmä pre spoločnosti participujúce v globálnej ekonomík a ohodnotenia nie sú náročné. V riadení rizík krátkodobého horizontu kladieme dôraz na silné bilancie, pozitívny cash flow a solídnu schopnosť vyplácania dividend. Sme tiež opatrní pokiaľ ide o akcie, ktorých cena zdá sa zahrnuje “takeover premium” (prémiu za prevzatie), nakoľko zlučovacia a akvizičná činnosť sa teraz, keď sa sprísnili úvery, môže značne spomaliť.