Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Júl 2007

Index S&P 500 získal v prvej polovici júla povzbudený celkovými pozitívnymi ekonomickými správami, ale únik ku kvalite na trhu s dlhopismi z veľkej časti ovplyvnený nákazlivými obavami, viedli k prudkému výpredaju na akciovom trhu za posledné dva týždne. Sektor financií a spotrebného tovaru bol najslabším sektorom S&P 500. Energetika a plynárenstvo a zdravotníctvo boli tiež relatívne slabé. Len sektor priemyslu a sektor energií tohto indexu vykázali pozitívne výnosy v júli.

I keď celkovo udržiavame sektorové váženia do piatich percentuálnych bodov S&P 500, váženia odrazia naše chápanie príslušné žiadosti rôznych spoločností. Ako sme už spomínali v minulosti, sme významne podvážení vo financiách a prevážení v priemysle. Obe tieto pozície boli v júli úspešné.

Rozhodnutia o výbere akcií však boli neúspešné v júli, nakoľko nadvýkonnosť financií a zdravotníctva bola vyvážená podvýkonnosťou v sektore informačných technológií, priemyslu a spotrebného tovaru. Najväčším jednotlivým júlových výnosov bol McGraw-Hill, materská spoločnosť Standard and Poors, kvôli obavám týkajúcim sa dopadu korekcie trhu na jeho dlhopisový rating S&P.

Nevnímame nedávnu korekciu ako začiatok medvedieho trhu. Júlový únik ku kvalite na dlhopisovom trhu zvýšil cenu úverov, čo zaiste ovplyvní tvorbu cien akcií, ktoré boli predmetom špekulácií o prevzatí, ale z dlhodobého hľadiska sú dvomi kľúčovými činiteľmi cien akcií úrokové miery, ktoré ovplyvnia násobky, a výnosy. Napriek korekcii posledných dvoch týždňov sme trochu viac optimistickí teraz než na začiatku roka 2007, pokiaľ ide o príťažlivosť akcií, na základe súčasných a očakávaných úrovní výnosov a úrokových mier.