Amundi Funds II - U.S. Pioneer Fund
Máj 2007

Predbežný odhad rastu HDP USA bol revidovaný smerom dolu na 0,6% v máji. Avšak zvýšené presvedčenie, že rast druhého štvrťroka bude silný, a že ekonomika (okrem bytov) sa neoslabí, spolu s rastom ziskov prvého štvrťroka, ktoré bolo nad očakávanie, pomohli americkému akciovému trhu vykázať silné výsledky dva po sebe idúce mesiace.

Fondy Pioneer – U.S. Pioneer Fund podali slabší výkon ako ich benčmark v priebehu obdobia. Na trhu charakterizovanom rotujúcim vedúcim postavením, naša politika zamerania sa na sektorový výber radšej než na sektorovú rotáciu mala za následok silný výsledok v druhom následnom mesiaci.

Špičkovými prispievateľmi k májovým výsledkom patrili ťažobná spoločnosť Rio Tinto a výrobca hliníka Alcoa; vydavatelia McGraw-Hill a John Wiley; železnice Norfolk Southern; výrobca poľnohospodárskych zariadení Deere a výrobca mobilných telefónov Nokia. Každá z týchto spoločností sa teší silným obchodným podmienkam a vykazuje silné prevádzkové výsledky.

K zaostávajúcim firmám patrili v máji malopredajcovia Macy’s a Nordstrom; zdravotnícke spoločnosti Becton Dickinson, Roche a Novartis; a regionálna banka National City. Maloobchod utrpel kvôli zníženým očakávaniam spotrebiteľských výdavkov. Zdravotníctvo utrpelo kvôli útokom demokratickej strany v rozbehu volieb v roku 2008 a banky boli zaťažené zhoršujúcou sa kvalitou úverov a klesajúcimi hypotékami.

Otvorili sme novú pozíciu v Coca-Cola. Kola urobila dobrý pokrok v zlepšovaní biznisu svojho hlavného nápoja a obzvlášť sa jej darí dobre v zámorí. Zvýšili sme naše podváženie v energiách, keď sme predali naše pozície v ropnej spoločnosti Occidental Petroleum a ConocoPhillips. Tiež sme predali našu pozíciu v reklamnej spoločnosti Omnicom, nakoľko jej akcie sa zhodnotili na náš cenový cieľ a malú pozíciu vo verejných službách energetiky a plynárenstva PG&E, keďže pomery medzi cenou akcie a ziskom (indexy P/E) stúpli na úrovne, ktoré považujeme za neudržateľné.

Vidíme posun v plnom prúde k tovarom krátkodobej spotreby a ako pokračuje rok, finančný sektor môže poskytnúť nejaké príležitosti. Naďalej sa zameriavame skôr na dlhodobé, než okamžité prostredie.